DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • COLOCVIUL INTERNATIONA...

Tema: PLURALISMUL CULTURAL ÎN LUMEA POST- MODERNĂ:  SFERA PUBLICĂ, RELIGIE, ETICĂ SOCIALĂ

Locul: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Filosofie şi Antropologie

Data: 22-23 septembrie 2016, Colocviul va avea loc la ora 10.00, în sala 222, blocul IV, USM, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova.

Manifestarea se adresează cadrelor didactice și de cercetare din mediul universitar și academic, doctoranzilor și tuturor celor interesați de antropologie și de domeniul sociocultural. Scopul întrunirii se concentrează pe dezbateri generate de investigațiile din domeniul vast al antropologiei. Colocviul va reuni specialiști din domeniul antropologiei, dar și persoane pasionate de antropologie, pentru a-și împărtăși experiențele cât și rezultatele cercetărilor personale, cu scopul dezvoltării profesionale și al cooperării inter și intrauniversitare.

Obiectivele colocviului:
1.      Să contribuie la creșterea vizibilității cercetătorilor din domeniul antropologiei;
2.      Să antreneze comunitatea științifică în elaborarea și prezentarea de comunicări inovatoare, prin crearea unui cadru adecvat de expunere a rezultatelor științifice;
3.      Să determine cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane;
4.      Să prezinte publicului din Republica Moldova dar și de peste hotarele acesteia cele mai noi tendințe în domeniul cercetării umaniste;
  1. Să sprijine schimbul de experiență între cercetători și să disemineze rezultatele cercetărilor la nivelul întregii societăți.
 
Termene limită:
15 septembrie 2016 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limba română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie);
22 septembrie 2016 – Prezentarea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).
Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.
Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.
Taxa de participare în valoare de 25 euro.
Taxa de participare se achită în ziua deschiderii colocviului.
 
CONTACT:
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de Istorie și Filosofie,
Departamentul Filosofie și Antropologie,
Director Departament,  prof. univ.,  dr.hab. Eudochia Saharneanu
Telefon: (+373) 22  577849; (+373) 22 577597
e-mail: saharneanu.eudochia@gmail.com

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved