DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

                           
Departamentul Filosofie și Antropologie cu prilejul anului aniversar Aristotel, a organizat Lecturi Filosofice studențești. Evenimentul a avut loc joi, 19 mai 2016. Au participat studenți din cadrul Facultății de Filosofie și Antropologie, Facultății de Limbi și literaturi străine și Facultății de Biologie și Pedologie. 

 

Universitatea de Stat din Moldova
 
INVITAȚIE
 
                                 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie,                                      Departamentul Filosofie și Antropologie,
Vă invită să participați la Conferința Științifică Internațională, întitulată:
 
ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE
Conferința va avea loc pe data de 19 noiembrie, 2015, ora 10.00, în sala 511, blocul central, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul abordează probleme de metodologie (generală și specifică) adecvate domeniului științelor socio-umane.

Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:
•         Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane.
•         Prezentarea unor studii de caz concrete, cu scopul de a demonstra cum funcționează metodele propuse pentru studierea științelor socio-umane.
•         Abordarea semiotic-hermeneutică în științele socio-umane: cum au loc interpretările contextualiste în diverse domenii.
•         Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, în măsură să organizeze coerent și integrator conglomeratul de cunoștințe, experiențe, interpretări și evaluări.
•         Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a realităților socio-umane.
Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: filosofie, semiotică, antropologie și psihologie, sociologie, filologie, științe ale comunicării și relații publice etc.
Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.
 
Conferința este structurată în trei secțiuni:
1 – Metodologii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică,       semiotică, fenomenologie)
 2 –Metode de analiză specifică științelor socio-umane (antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie și artă,  comunicare și relații publice)
 3 – Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în interpretarea discursului socio-uman
 
  
 
TERMENE LIMITĂ:
30 iunie, 2015 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limba română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie)
30 septembrie, 2015 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: usm_filozofie@yahoo.com.

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.
Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

Taxa de participare în valoare de 200 lei MD sau 50 Roni.

CONTACT:
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de Istorie și Filosofie,
Departamentul de Filosofie și Antropologie,
Director Departament,  prof. univ. dr.hab. Eudochia Saharneanu
Responsabil de organizarea conferinței: conf.dr. Eugenia Bogatu
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: 373 22  577849; 373 22 577597
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
bogatue@yahoo.com

                           
Public Conference
 
 
Urban Memory in Central Skopje: Anthropological Perspectives
 
delivered by
 
Dr., Associate Professor Rozita DIMOVA,
Humboldt University, Berlin
 
 
at 11:10 a.m., 25 May 2015
Moldova State University
Main Building, 5th floor, Room 511
60 Alexei Mateevici Street, Chișinău
 
 
Welcome speech: Prof. Dr. Hab. Eudochia SAHARNEANU, Chair of the Department of Philosophy and Anthropology, MSU
 
Moderator: Dr. Ludmila D. COJOCARU, Institute of Social History „ProMemoria”, MSU
 
 
The Public Conference will be followed by the Book Presentation
 
                       Rozita Dimova,  Ethno-Baroque: Materiality, Aesthetics and Conflict in Modern-Day Macedonia, New York and London: Beghahn Books, 2013, 165 p. ISBN 9781782380405
 
 
 
In post-1991 Macedonia, Barok furniture came to represent affluence and success during a period of transition to a new market economy. This furniture marked the beginning of a larger Baroque style that influenced not only interior decorations in people's homes but also architecture and public spaces. By tracing the signifier Baroque, the book examines the reconfiguration of hierarchical relations among (ethnic) groups, genders, and countries in a transnational context. Investigating how Baroque has come to signify larger social processes and transformations in the current rebranding of the country, the book reveals the close link between aesthetics and politics, and how ethno-national conflicts are reflected in visually appealing ornamentation.      
 
Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved