DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Sesiunea nationala de ...

 
 
 
Felicităm premianții
Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești
din 3 martie 2017
ediția a XXI-a
Etapa I
 
 
 
Atelierul Antropologie
Numele, Prenumele studentului Locul ocupat Titlul comunicării Coordonator științific
Semionov Chiril, anul III I Impactul teatrului social-politic asupra gândirii sociale. Cazul Republicii Moldova S. Scutelnic, lect. univ.
Cebanu Mihail, anul II II Manifestarea fenomenului jocului în comportament și relaționare E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
Biiuc Hristina, anul III III Влияние релегиозного фанатизма на современное общество D. Dodul, dr., conf. univ.
                                                                                                         
Chirov Serghei, anul II Mențiune Стратегия свободы E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
Caraman Diana, anul II Mențiune Mașinăria producătoare de actualitate D. Dodul, dr., conf. univ.
Garaba Valentina, anul I, Filosofie Mențiune Concepțiile antropologice ale lui Emile Durkheim S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
 
 
 
Atelierul Filosofie
 
Numele, Prenumele studentului Locul ocupat Titlul comunicării Coordonator științific
Săcăreanu Dumitru, anul III I Problema autenticității: ipostaze heideggeriene E. Bogatu, dr., conf. univ.
Bonari Artiom, anul I II Suferința și împlinirea dorințelor D. Dodul, dr., conf. univ.
Laur Daniel, anul I III Convingerile și influența lor asupra libertății umane S. Scutelnic, lect. univ.
Puntus Eugen, anul I Menţiune  Religia, morala și legile în lumea actuală. Necesitatea religiei și moralei în societatea actuală Al. Lupușor, lect. univ.
Tăbăcaru Vasile, anul I Menţiune Iluzia grecilor și caracterul transcendental al faptelor morale Al. Lupușor, lect. univ.
Florea Marcel, anul III Menţiune Deconstrucția câmpului comunicațional social-politic în condițiile societăților democratice S. Scutelnic, lect. univ.
Tocarschi Eugen, anul I Menţiune Ideea de nemurire în transumanism. Dezvoltarea societății ca îndepărtare maximală a individului de la moarte Al. Lupușor, lect. univ.
Jitoreanu Cristina, anul I Menţiune Relația dintre rațiune și emoție în comunicare S. Scutelnic, lect. univ.
 
 
Sesiunea naţională de comunicări  ştiinţifice studenţeşti
ediţia a XXI-a
Etapa I
 
 
CHIŞINĂU 2017

Vineri, 3 martie

USM, Blocul Central

 
Atelierul Filosofie
aud. 518, ora 10:00
Moderatori:
Cozma Vasile, student, an. III, Filosofie
Secăreanu Dumitru, student, an. III, Filosofie
 
1.       Cozma Vasile, an. III, Practici ale grijei de sine în contemporaneitate, coord. șt. A. Popa, lect. super.
2.       Puntus Eugen, an. I, Religia, morala și legile în lumea actuală. Necesitatea religiei și moralei în societatea actuală, coord. șt. Al. Lupușor, lect. univ.
3.       Sîrghi Marina, an. III, Identitate și construcție identitară: interpretări și sinteze, coord. șt. Coandă Svetlana, dr. hab., conf. univ.
4.       Tăbăcaru Vasile, Iluzia grecilor și caracterul transcendental al faptelor morale, coord. șt. Al. Lupușor, lect. univ.
5.       Florea Marcel, an. III, Deconstrucția câmpului comunicațional social-politic în condițiile societăților democratice, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
6.       Șahiev Valeh, an. III, Problema moralei în interpretarea lui Fredriche Nietzsche, coord. șt. D. Căldare, dr. hab., conf. univ.
7.       Negru Felicia, an. I, Îndoiala și rolul ei în cunoaștere, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
8.       Ermurachi Marina, an. III, Influența valorilor asupra vieții sociale și politice, coord. șt. T. Mărgărint, lect. univ.
9.       Tocarschi Eugen, an. I, Ideea de nemurire în transumanism. Dezvoltarea societății ca îndepărtare maximală a individului de la moarte, coord. șt.  Al. Lupușor, lect. uni.
10.    Cebotaru Alexandru, an. III, Analiza relațiilor de gen din perspectiva filosofiei sociale, coord. șt. Al. Lupușor, lect. univ.
11.    Bonari Artion, an. I, Suferința și împlinirea dorințelor, coord. șt. D. Dodul, dr., conf. univ.
12.    Ciolan Gheorghe, an. III, Funcția formativă a filosofiei, coord. șt. V. Țapoc, dr. hab., prof. univ.
13.    Jitoreanu Cristina, an. I, Relația dintre rațiune și emoție în comunicare, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
14.    Casiadi Elena, an. III, Interpretări ale imaginației în cadrul filosofiei europene, coord. șt. A. Popa, lect. super.
15.    Laur Daniel,  Convingerile și influența lor asupra libertății umane, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
16.    Săcăreanu Dumitru, an. III, Problema autenticității: ipostaze heideggeriene, coord. șt. E. Bogatu, dr., conf. univ.
17.    Rotaru Ion, Durkheim – despre suicid, coord. șt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
 
Atelierul Antropologie
aud. 511, ora 10:00
Moderatori:
Semionov Chiril, student, an. III, Antropologie
Iosif Cristina, studentă, an. II, Antropologie
 
1.       Ianceva Anastasia, an. II, Aspectul antropologic al fenomenului Stroop, coord. șt. V. Vrabie, lect. univ.
2.       Semionov Chiril, an. III, Impactul teatrului social-politic asupra gândirii sociale. Cazul Republicii Moldova, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
3.       Chirov Serghei, an. II, Стратегия свободы, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
4.       Bezedica Eugen, an. III, Percepțiile tinerilor din Republica Moldova privind fenomenul discriminării pe criteriu de vârstă: studiu antropologic, coord. șt. T. Mărgărint, lect. univ.
5.       Cojocaru Sabina, an. III, Fenomenul de bullying în rândul adolescenților. Cazul Republicii Moldova, coord. șt. T. Mărgărint, lect. univ.
6.       Stici Valentina, an. II, Studiul antropologic al fenomenelor de rudenie, coord. șt. V. Vrabie, lect. univ.
7.       Constandachi Ruxanda, an. III, Fenomenul înstrăinarea în relațiile de cuplu: cazul Republicii Moldova, coord. șt. A. Suceveanu, dr.,  conf. univ.
8.       Mariț Dumitrița, an. III, Impactul diferențelor etnice asupra procesului de formare a relațiilor de cuplu, coord. șt. V. Vrabie, lect. univ.
9.       Caraman Diana, an. II, Mașinăria producătoare de actualitate, coord. șt. D. Dodul, dr., conf. univ.
10.    Iosif Cristina, an. II, Mitul în lumea actuală, coord. șt. A. Lupușor, lect. univ.
11.    Cebanu Mihail, an. III, Manifestarea fenomenului jocului în comportament și relaționare, coord. șt.  E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
12.    Biiuc Hristina, an. III, Влияние релегиозного фанатизма на современное общество, coord. șt. D. Dodul, dr., conf. univ.
13.    Palamarciuc Valeria, an. III, Comunitatea evreilor în Republica Moldova între tradiție și contemporaneitate, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
14.    Lupan Marina, an. III, Conotațiile modei vestimentare în contextul schimbărilor socio-culturale, coord. șt. A. Suceveanu, dr.,  conf. univ.
15.    Bui Thi Hong, an. III, Influența mass-mediei asupra percepției frumuseții feminine în studiul comparativ Moldova-Vietnam, coord. șt. V. Vrabie, lect. univ.
16.    Perju Mihaela, an. III, Temeiurile social-culturale ale identității gender, coord. șt. Al. Lupușor, lect. univ.
17.    Sadnicova Galina, an. III, Locul femeii în societatea tradițională și modernă. Studiu comparativ, coord. șt. D. Dodul, dr., conf. univ.
18.    Voitenco Anfisa, an. III, Жизнь в городе постсоветского пространства: негативное влияние устройства и развития антропогенной среды города на психо-эмоциональное состояние и оциальную активность индивида, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
Garaba Valentina, an. I, Concepțiile antropologice ale lui Emile Durkheim, coord. șt. S. Coandă, dr. hab., conf. un

 
 
Felicităm premianții
Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești
din 24 februarie 2016
ediția a XX-a
Ediție jubiliară
Etapa I
 
 
 
Atelierul Antropologie
Numele, Prenumele studentului Locul ocupat Titlul comunicării Coordonator științific
Cavați Valeria, anul III, Antropologie I Antropologia postorganică și transumanism V. Vrabie, lect. univ.
Ciobanu Mihail, anul II, Antropologie II Fenomenul aculturației în lumea contemporană A. Suceveanu, dr., conf. univ.
Constandachi Ruxanda, anul II, Antropologie III Despre valoarea personală şi branding personal A. Suceveanu, dr., conf. univ.
                                                                                                         
Barduc Natalia, anul III, Antropologie Mențiune Reevaluarea zvonurilor în dimensiunea societății democratice S. Scutelnic, lect. univ.
Mariț Dumitrița, anul II, Antropologie Mențiune Criza valorilor tinerilor la etapa actuală V. Erhan, lect. univ.
 
 
 
 
 
 
Atelierul Filosofie
 
Numele, Prenumele studentului Locul ocupat Titlul comunicării Coordonator științific
Sîrbu Costică, anul II, Filosofii contemporane I Responsabilitatea umană în contextul reevaluării liberului arbitru E. Bogatu, dr., conf. univ.
Vîsoțchi Vasile, anul II, Filosofie II Semnificația primară și resemnificările ulterioare ale conceptului educației A. Lupușor, lect. univ.
Răilean Cristina, anul I, Filosofii contemporane III Statutul ontologic și epistemologic al privirii A. Lupușor, lect. univ.
Guragata Sorin, anul III, Filosofie Menţiune  Ontologia contemporană a informației V. Țapoc, dr. hab., prof. univ.
Cozma Vasile, anul II, Filosofie Menţiune Practici ale grijii de sine A. Popa, lect. super.
 
 
 
 
 
 
Felicităm premianții
Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești
din 27 februarie 2015
ediția a XIX-a
Etapa I

 
 
 
 
Atelierul Antropologie

Studentul Locul ocupat Comunicarea Conducător științific
Semionov Chiril, anul I I  Antropologia occidentală în raport cu cea orientală V. Erhan, lect.univ.
Nenescu Lilia, anul II II Aspecte ale identității și alterității femeii A. Popa, lect. super.
Cojocaru Ion, anul I III Eugenia. Istoria şi forma modernă E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ
                                                                                                         
Verdeş Mariana, anul II Menţiune Persuasiunea în contextul relaţiilor interpersonale S. Scutelnic, lect. univ.
Bhui Thi Hong Nhung, anul I Menţiune Simbolul şi practica simbolică în contemporaneitate V. Erhan, lect. univ
Costandachi Ruxanda, anul I Menţiune Specificul analizei mitului după structuralistul Cl.L.Strauss V. Erhan, lect. univ
Cebanu Mihail, anul I Menţiune Impactul educaţiei asupra identităţii culturale. Cazul Republicii Moldova D. Dodul, dr., conf. univ.
Voitenco Anfisa, anul I Menţiune Interdependența dintre mișcarea ecologistă și problemele sociale actuale E.Saharneanu, dr. hab., prof. univ
Balan Sergiu, anul I Menţiune Religia şi ştiinţa: complementaritate sau opoziţie E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ
Opinca Carolina, anul I Menţiune Componenta simbolică a culturii contemporane D. Dodul, dr., conf. univ.
 
 
Atelierul Istoria Filosofiei
 

Studentul Locul ocupat Comunicarea Conducător științific
Răilean Cristina, anul III I Figura lui Socrate în calitate de protofenomenolog A. Lupușor, lect. univ.
Florea Marcel, anul I II Cinismul antic versus cinismul contemporan S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
Malai Iurii, anul III III Utopie și distopie în filosofia contemporană T. Mărgărint, lect. univ.
Baltă Victoria, anul III Menţiune  Lucian Blaga despre cultura ca valoare specifică S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
Vîsoţchi Vasile, anul I Menţiune Specificul neoplatonismului în Epoca Renaşterii S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
Melnic Iuliana, anul III Menţiune Temeiul angoasei în filosofia contemporană europeană A. Suceveanu, dr., conf. univ.
Neagu Nadejda, anul III Menţiune Conştiinţa finitudinii în filosofia lui M. Heidegger Al. Lupuşor lect. univ.
 
 
 
 
Atelierul Probleme actuale ale filosofiei
 

Studentul Locul ocupat Comunicarea Conducător științific
Vasiliu (Pînzaru) Liuba, anul III I Valențele dreptății în societatea contemporană A. Suceveanu, dr., conf. univ.
Guragata Sorin, anul II II Conceptualizări teoretice și mize etice ale informației în societatea contemporană V. Țapoc, dr. hab., prof. univ.
Calcea Ion, anul III III Aspecte istorice şi filosofice ale teoriei jocurilor D. Dodul, dr., conf. univ.
Cozma Vasile, anul I Menţiune  Fenomenul sunetului între cercetarea științifică și interpretarea filosofică S. Coandă,  dr. hab., conf. univ.
Dodon Diana, anul II Menţiune Comunicarea socială între influență și manipulare A. Popa, lect. superior
Morari Nicoleta, anul II Menţiune Abordarea minciunii prin prisma semioticii nonverbalului S. Scutelnic, lect. univ.
Scutelnic Valeria, anul II Menţiune Tehnica și rolul ei în cultura contemporană A. Suceveanu, dr., conf. univ.
Modval Maria, anul III Menţiune Rolul creației în știință și tehnică V. Țapoc, dr. hab., prof. univ.
 
 
Aviz
Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice Studentesti,
editia a XIX-a

Sectia Filosofie si Antropologie
27.02.2015, ora 9:00

Atelierul: Istoria Filosofiei
aud. 518
Svetlana Coanda - dr. hab., conf. univ
Angela Popa - lect. super.
Florea Marcel, anul I, Filosofie

Atelierul: Probleme actuale ale filosofiei
aud. 518
Vasile Tapoc - dr. hab., prof. univ.
Alexandru Lupusor - lector
Pinzaru Liuba, anul III, Filosofie

Atelierul: Antropologie
aud. 511
Sorin Scutelnic - lector
Victoria Vrabie - lector
Nenescu Lilia, anul II, Antropologie

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved