DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
SPECIALITATEA, Antropologie aplicată
MIERCURI JOI
VINERI
Sâmbătă
Antropologie
aplicată
Antropologie
aplicată
Antropologie
aplicată
8.00-9.30
9.45 -11.15 Mentalităţile colective şi imaginar social
E. Saharneanu curs Aud. 520      
11.30-13.00 Mentalităţile colective şi imaginar social
E. Saharneanu sem Aud. 520
13.30–15.00 Istoria, filosofia și psihanaliza elitelor, E. Saharneanu, aud. 533 (curs/sem) Teorii şi practici postmoderne  Al. Lupuşor curs Aud. 533
Etnometodologie  T. Mărgărint curs Aud. 520
15.15-16.45 Etnometodologie T. Mărgărint
Sem. Aud. 533       s. i.
Stil de viaţă şi modele de consum în societatea contemporană
T . Mărgărint Aud. 520
Antropologia corpului
S. Scutelnic sem Aud. 533 s.p
17.00–18.30  
Antropologia corpului
S. Scutelnic  curs Aud. 533
Teorii şi practici postmoderne  Al. Lupuşor sem.Aud. 520, s.p
 

 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
SPECIALITATEA
Stat şi societate din perspectivă istorică, Istoria şi cultura religiilor, Filosofii contemporane
 
ORARUL
LECŢIILOR LA SECŢIA MASTERAT, SEMESTRUL I 2015-2016
 
ANUL 1
 
 
Ora
JOI VINERI SÂMBĂTĂ
Filosofii
contemporane
Stat şi societate din perspectivă istorică Istoria şi cultura religiilor Filosofii
contemporane
Stat şi societate din perspectivă istorică Istoria şi cultura religiilor Filosofii
contemporane
8.00-9.20 Metodologia cercetării ştiinţifice S.Coan,
curs Aud.520
9.35 -10.55 Forme de guvernare – geneză şi realităţi în lumea antică
S. Matveev Aud.532
Istoria şi izvoarele creştinismului în primele secole de existenţă
O.Mosin Aud.22bl.1
Metodologia cercetării  ştiinţifice  Aud. 520 S.Coan sem s.i
Strategii ale libertăţii E.Saharneanu sem s.p.Aud.520
11.10-12.30 Forme de guvernare – geneză şi realităţi în lumea antică
S. Matveev Aud.532
Istoria şi izvoarele creştinismului în primele secole de existenţă
O.Mosin Aud. .22bl.1
Strategii ale libertăţii
E.Saharneanu curs Aud.520
12.45-14.05 ŢAA în sistemul relaţiilor internaţionale a secolului XX.
L. Rotaru Aud.427
Religii şi reprezentări
I.Niculiţă Aud. 535
Praxiologie. A. Suceveanu, curs Aud.429 Realităţi şi interpretări  despre  Moldova sovietică din perspectrivă istorică.
I.Casu Aud.532
Romanizare şi încreştinare la nord de Balcani.
I.Niculita Aud.535
14.20–15.40 Consiliere filosofică
V.Vrabie curs Aud.432
ŢAA în sistemul relaţiilor internaţionale a secolului XX.
Aud.427
Religii şi reprezentări
I.Niculiţă Aud.535
Praxiologie. A.Suceveanu,
sem  s.i Aud.429
Realităţi şi interpretări  despre  Moldova sovietică din perspectrivă istorică.
I.Casu Aud.532
Romanizare şi încreştinare la nord de Balcani.
I.Niculita Aud.535
15.55-17.15  Filosofie socială europeană
D.Dodul s/p sem Aud.432
Elaborarea/Administrarea proiectelor
V. Pâslariuc Aud.535
Consiliere filosofică
V.Vrabie sem.
s/i Aud 432
17.30–18.50 Filosofie socială europeană D.Dodul
curs Aud.432
Elaborarea/Administrarea proiectelor
V. Pâslariuc Aud.535
 
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Conf. univ. dr.                                         I.Gumenâi

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
SPECIALITATEA
Stat şi societate din perspectivă istorică, Istoria şi cultura religiilor, Filosofii contemporane
 
ORARUL
LECŢIILOR LA SECŢIA MASTERAT, SEMESTRUL III 2015-2016
 
ANUL II
 
 
Ora
JOI VINERI SÂMBĂTĂ
Filosofii
contemporane
Stat şi societate din perspectivă istorică Istoria şi cultura religiilor Filosofii
contemporane
Stat şi societate din perspectivă istorică Istoria şi cultura religiilor Filosofii
contemporane
8.00-9.20
9.35 -10.55 Realităţi şi interpretări  despre  Moldova sovietică din perspectrivă istorică.
V. Matei Aud.543
Islam şi putere în secolul XX
L. Rotaru Aud 533
Teoria critică: şcoala de la Frankfurt
A.Popa curs
Aud 503
11.10-12.30 Mentalităţi colective şi imaginar social
E.Saharneanu, sem Aud 527
Realităţi şi interpretări  despre  Moldova sovietică din perspectrivă istorică.
V. Matei Aud.543
. Islam şi putere în secolul XX
L. Rotaru Aud.533
Teoria critică: şcoala de la Frankfurt A.Popa sem
Aud 503
12.45-14.05 Mentalităţi colective şi imaginar social E.Saharneanu, curs Aud 527 Violenţa ca mesaj politic în istoria Balcanică
E. Dragnev
Aud 24 bl.1
Ortodoxie şi islam în spaţiul românesc.
I.Eremia Aud432
Etica cercetării ştiinţifice P.Vizir Aud.22 bl.1 curs Balcanii secolului XX în contextul relaţiilor internationale
O.Ţîcu Aud 543
Majorităţi şi minorităţi religioase în spaţiul pruto-nistrean.
I.Gumenâi Aud.533
14.20–15.40 Teorii ale reprezentării
E.Bogatu
Aud 527curs
Violenţa ca mesaj politic în istoria Balcanică
E. Dragnev
Aud 24 bl.1
Ortodoxie şi islam în spaţiul românesc.
I.Eremia Aud432
Etica cercetării ştiinţifice P.Vizir Aud.22bl.1
sem
Balcanii secolului XX în contextul relaţiilor internationale
O.Ţîcu Aud. 543
Majorităţi şi minorităţi religioase în spaţiul pruto-nistrean.
I.Gumenâi Aud.533
15.55-17.15 Teorii ale reprezentării
E.Bogatu
Aud 527 sem
Imaginea Basarabiei în descrierile călătorilor străini.
Aud 24 bl.1
Hermeneutică şi comparativism biblic.
O. Moşin Aud.22 bl.1
17.30–18.50 Imaginea Basarabiei în descrierile călătorilor străini.
Aud 24 bl.1
Hermeneutică şi comparativism biblic. O. Moşin
Aud.22 bl.1
 
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Conf. univ. dr.                                         I.Gumenâi

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved