DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

Facultatea de Istorie si Filosofie
ANUL III
2015-2016
 
Ziua Ora GrupaIII 
Filosofie
Grupa III
Antropologie
LUNI 8.00-9.20 Didactica filosofiei,A.Suceveanu curs Aud 527 Etnoistorie, D.Dodul
Aud 526
9.35-10.55 Didactica filosofiei, A.Suceveanu sem.
Aud 527
Minorităţi etnice şi naţionale,T. Mărgărint
Aud 520
11.10-12.30 Inițiere în cercetologie, V.Țapoc Aud 520 Inițiere în cercetologie, V.Țapoc Aud 520
12.45-14.05
MARŢI 8.00-9.20 Metode calitative în cercetarea socială,
V. Erhan,curs, Aud 520
Metode calitative în cercetarea socială,
V. Erhan,curs, Aud 520
9.35-10.55 Metode calitative în cercetarea socială,
D. Barcari, sem. s.p
Aud 520
Metode calitative în cercetarea socială,
D. Barcari, sem. s.p
Aud 520
Procese civilizatorii contemporane E.Saharneanu, sem. s.i Aud 520 Procese civilizatorii contemporane, E.Saharneanu, sem. s.i Aud 520
11.10-12.30 Procese civilizatorii contemporane, E.Saharneanu, curs
Aud 520
Procese civilizatorii contemporane, E.Saharneanu, curs
Aud 520
12.45-14.05
MIERCURI 8.00-9.20 Strategii ale discursului filosofic
E.Bogatu Aud 520
Antropologia instituţională, A. Zelenschi, curs Aud 527
9.35-10.55 Limba Latină şi Greacă sem 22 bl.1 Antropologia instituţională, A. Zelenschi sem. Aud 527
11.10-12.30 Hermeneutică şi fenomenologie
Al. Lupuşor Aud. 22 bl.1
Antropologia vizuală, D. Barcari, sem Aud 520
12.45-14.05 Limba Latină şi Greacă, curs, s.i
JOI  8.00-9.20 Lectură şi interpretare. Al. Lupusor,curs Aud 543 Antropologia urban- rurală, V. Erhan,curs Aud 22 bl 1
9.35-10.55 Antropologia şi Filosofia politică, A.Suceveanu sem. s.p Aud 543 Antropologia şi Filosofia politică, A.Suceveanu sem. s.p Aud 543
Politici culturale europene, A.Popa curs, s.i Aud 543 Politici culturale europene, A.Popa curs, s.i Aud 543
11.10-12.30 Antropologia şi Filosofia politică, A.Suceveanu curs Aud 543 Antropologia şi Filosofia politică,  A.Suceveanu curs Aud 543
12.45-14.05
VINERI 8.00-9.20 Lectură şi interpretare. Al. Lupuşor, sem, s.p
Aud 520
Antropologia vizuală, V. Erhan,curs, s.i. Aud 527
Antropologia urban- rurală. D. Barcari, sem, s.p. Aud 527
9.35-10.55 Politici culturale europene, A.Popa sem
Aud 520
Politici culturale europene, A.Popa sem
Aud 520
11.10-12.30 Semioitca culturii, A.Suceveanu
Aud 520
Semioitca culturii, A.Suceveanu
Aud 520

Ziua Ora Grupa Filosofie, Anul III
LUNI 8.00-9.20 Psihanaliză şi budism A.Popa, aud. 520 (sem)
9.35-10.55 Axiologie,A.Suceveanu aud. 520  (curs)s.p
Psihanaliză şi budism A.Popa aud. 520  (curs)s.i
11.10-12.30 Axiologie, A.Suceveanu(sem) aud. 520
12.45-14.05

MARŢI 8.00-9.20 Metafizici contemporane A.Lupuşor, aud. 520(sem)
9.35-10.55 Comunicare interculturală, (curs) Scutelnic. 520
11.10-12.30 Filosofia religiei A.Lupuşor, aud. 520(curs)
12.45-14.05
MIERC URI 8.00-9.20 Metafizici contemporane A.Lupuşor, aud. 520(sem)
9.35-10.55 Metafizici contemporane A.Lupuşor, aud. 520 curs)
11.10-12.30 C/S Didactica disciplinei, A.Suceveanu aud. 520(curs)
12.45-14.05 C/S Didactica disciplinei, A.Suceveanu aud. aud. 520 (sem)
JOI  8.00-9.20 Comunicare interculturală, (sem) Scutelnic. 520
9.35-10.55 Postmodern şi Postmodernism E.Saharneanu, aud. 520(sem)
11.10-12.30 Postmodern şi Postmodernism E.Saharneanu, aud. 520(curs)
12.45-14.05
VINERI 8.00-9.20 Filosofia religiei A.Lupuşor, 
aud. 520 (sem)
9.35-10.55 Pragmatică discursivă, (sem) Scutelnic. Aud520
11.10-12.30 Pragmatică discursivă, (curs) Scutelnic. Aud 520
SÂMBĂTĂ 8.00-9.20
9.35-10.55
11.10-12.30
11.10-12.30

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved