DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

       Aprob

Prorector pentru activitate didactică
Prof. univ. dr. hab. O.Dandara_____________
“___” _________________2017              

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
ANUL II
Ziua Ora Grupa I
(Istorie)
GrupaII 
(Istorie.Ştiinţe ale educaţiei)Arheologie)
Grupa III
(Antropologie)
LUNI 8.00-9.30 Istoria românilor în epoca contemporană s.p.
Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană s.i.
Aud. 534
Relaţii publice. V Vrabie, aud 511
9.35-11.15 URSS: politica externă și diplomația (1945-1991)
I.Xenofontov Aud. 534
Pragmatică discursivă, sem V Vrabie, aud, 511 s.i
Cultura islamică, D. Dodul curs, aud 511 s.p
11.30-13.00 Pedagogie generală
Olga Dicusar Aud. 532
Cultura islamică, D. Dodul sem aud 526
13.30-15.00 Curs opţional la pedagogie Olga Dicusar Aud. 530
MARŢI 8.00-9.30 Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană
A.    Petrencu; L. Rotaru Aud. 530
Cultura iudaică, curs V Vrabie, aud 543
9.35-11.15 Probleme de istorie contemporană 530
Petrencu; L. Rotaru Aud.
Retorica. curs, A. Popa, aud 543
11.30-13.00 Pedagogie generală
Olga Dicusar Aud. 530
Cultura iudaică, sem V Vrabie, aud 526 s.i.
Antropologia conflictului şi violenţei sem V Vrabie, aud  526s.p.
13.30-15.00
MIERCURI 8.00-9.30 Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană
Petrencu; L. Rotaru Aud.518
Pragmatică discursivă, curs. S. Scutelnic, aud 511
9.35-11.15 Probleme de istorie contemporană
Petrencu; L. Rotaru Aud.518
Antropologia conflictului şi violenţei, curs, S. Scutelnic, aud 511 s.i
Dezbateri contemporane în antropologie, sem. E. Saharneanu, 511 aud s.p
11.30-13.00 Probleme de istorie contemporană
Petrencu; L. Rotaru Aud. 530
Dezbateri contemporane în antropologie, curs E. Saharneanu, aud 511
13.30-15.00
JOI  8.00-9.30 Istoria românilor în epoca contemporană
I.                   Xenofontov Aud. 532
Psihanaliză şi budism, V Vrabie, aud 543
9.35-11.15 Istoria românilor în epoca contemporană
I.Xenofontov Aud. 532
Semiotica gestuală, sem. V Vrabie, aud. s.i 543
Semiotica gestuală curs. S. Scutelnic, aud s.p 543
11.30-13.00 URSS: politica externă și diplomația (1945-1991)
I.Xenofontov Aud. 543
13.30-15.00
VINERI 8.00-9.30 Istoria culturii
E. Dragnev Aud.532
Studii gender, curs V. Vrabie,
aud 543
9.35-11.15 Istoria culturii E. Dragnev Aud. 518 Studii gender, sem V. Vrabie, aud 543s.i
Creare de imagine, sem, V. Vrabie,
aud 543s.p
11.30-13.00 Creare de imagine curs, A. Popa,  aud543 s.i
Retorica sem, A. Popa, aud  543 s.p
SÂMBĂTĂ 8.00-9.20
9.35-10.55
11.10-12.30
 
 
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie
 
Conf. univ. dr. hab.                                                  I.Gumenâi
 
 
 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
Departamentul Filosofie si Antropologie
ANUL II
2015-2016 
Ziua Ora GrupaIII 
Filosofie
Grupa III
Antropologie
LUNI 9.35- Etica şi Estetica V.Vrabie
 Aud  511
Etica şi Estetica V.Vrabie
 Aud  511
10.558.00-9.20 Analiza structurală V.Vrabie
Aud  511
Analiza structurală V.Vrabie
Aud  511
11.10-12.30 Antropologia şi filosofia culturii curs aud., A.Suceveanu Aud  518 Antropologia şi filosofia culturii curs, A.Suceveanu Aud  518
Y`+-MARŢI 8.00-9.20 Axiologie A.Suceveanu,
Aud 511 curs
Axiologie A.Suceveanu,
Aud 511curs
9.35-10.55 Epistemologie. V. Ţapoc 
Aud 518 s /p sem
Epistemologie. V. Ţapoc 
Aud 518  s /p sem
Axiologie, A.Suceveanu
Aud 518  s/i sem
Axiologie, A.Suceveanu
Aud 518    s/i sem
11.10-12.30 Filosofia  vieţii cotidiene, S Scutelnic, Filosofia  vieţii cotidiene, S Scutelnic, Aud 22 bl1 curs
12.45-14.05 C/O Psihologie sem s/i,aud Antropologia economică A.Zelenschi s/p sem Aud 22 bl1   
MIERCURI 8.00-9.20 Tehnici de anchetă V. Erhan Aud 533 curs Tehnici de anchetă V. Erhan
Aud 533. curs
9.35-10.55 Epistemologie. V. Ţapoc 
Aud 533 curs
Epistemologie. V. Ţapoc 
Aud 533 curs
11.10-12.30 Istoria religiilor
Aud 511  sem I.Gumenâi
Istoria religiilor
Aud 511 . sem I.Gumenâi
12.45-14.05
JOI  8.00-9.20 Filosofia naţională în sec. XX S.Coandă, Aud 520   curs Antropologia economică  A.Zelenschi curs Aud 527   
9.35-10.55 Filosofia naţională în sec. XX S.Coandă, Aud 520   . sem Antropologia psihologică.
S Scutelnic, aud sem Aud 527    
12.45-14.05
VINERI 8.00-9.20   Metode calitative în cercetarea socială V. Erhan curs s.p Aud 533   Metode calitative în cercetarea socială V. Erhan curs s.p Aud 533
  Metode avansate în cercetarea socială D.Barcari sem  s.i Aud 533 Metode calitative în cercetarea socială D.Barcari
 sem s.i Aud 533
9.35-10.55 Istoria religiilor s/p.curs, I.Gumenâi Aud 533 Istoria religiilor s/p.curs, I.Gumenâi Aud 533
Antropologia şi filosofia culturii A.Suceveanu, s/i sem Aud 533 Antropologia şi filosofia culturii A.Suceveanu, sem,s/i Aud 533
11.10-12.30 Structuralism şi Postructuralism
A. Popa Aud 533
Structuralism şi Postructuralism
A. Popa Aud 533Ziua Ora Grupa III(Filosofie) Grupa III (Antropologie)
LUNI 8.00-9.20 Creare de imagine V.Erhan
Aud Aud. 24 bl.1 (sem)
Creare de imagine V.Erhan
Aud. Aud. 24 bl.1  (sem)
9.35-10.55 Antropologia conflictului şi violenţei
S.Scutelnic( curs,sem) Aud. Aud. 24 bl.1
Antropologia conflictului şi violenţei
S.Scutelnic( curs,sem) Aud Aud. 24 bl.1
11.10-12.30 Semiotica gestuală S.Scutelnic Aud. Aud. 24 bl.1. (sem) Semiotica gestuală S.Scutelnic Aud. Aud. 24 bl.1  (sem)
MARŢI 8.00-9.20 Retorica (curs) A.Popa, Aud. 24 bl.1 Retorica (curs) A.Popa, Aud. 24 bl.1
9.35-10.55 Pedagogia, Aud18,bl1 (sem) Cultura islamică
D.Dodul Aud. 526 (curs)
11.10-12.30 Filosofia istoriei D.Dodul Aud. 24,bl1 (curs) Cultura iudaică. (sem)
Vrabie Aud. 526
12.45-14.05 C/ O la pedagogie D.Bostan aud. 530 Cultura islamică s.p D.Dodul Aud. 526 (sem)
MIERC URI 8.00-9.20 Pragmatică discursivă s.p S.Scutelnic Aud. Aud. 24 bl.1  (sem) Pragmatică discursivă s.p S.Scutelnic Aud. Aud. 24 bl.1  (sem)
Retorica A.Popa s.i Aud. 24 bl.1 (sem) Retorica A.Popa s.i. Aud. 24 bl.1. (sem)
9.35-10.55 Pragmatică discursivă S.Scutelnic Aud. 24 bl.1 (curs) Pragmatică discursivă) S.Scutelnic Aud. 24 bl.1 (curs)
11.10-12.30 Studii gender(sem)  s.i
Vrabie Aud. 24 bl.1
Studii gender(sem)  s.i
Vrabie A Aud. 24 bl.1
Filosofia istoriei D.Dodul Aud. 24,bl1 (sem)s.p Cultura iudaică.
Vrabie Aud.526. curs) s.p
12.45-14.05 Neohegelianism D.Dodul Aud. 24,bl1
JOI  8.00-9.20 Psihanaliză şi budism A.Popa
 Aud. 24 bl.1 (curs/sem)
Psihanaliză şi budism A.Popa
 Aud. 24 bl.1 (curs/sem)
9.35-10.55 Relaţii publice (curs/sem)
Vrabie Aud. 24 bl.1
Relaţii publice (curs/sem)
Vrabie Aud. 24 bl.1
11.10-12.30 Studii gender(curs)
Vrabie Aud. 24 bl.1
Studii gender(curs)
Vrabie Aud. 24 bl.1
VINERI 8.00-9.20 Semiotica gestuală S.Scutelnic Aud. 24 bl.1 curs s.i Semiotica gestuală S.Scutelnic Aud. 24 bl.1 curs s.i
Creare de imagine V.Erhan Aud. 24 bl.1 (curs) s.p Creare de imagine V.Erhan Aud. 24 bl.1....... (curs) s.p
9.35-10.55 Pedagogia, Aud 18BL1 (curs) Dezbateri contemporane înantropologie
E.Saharneanu Aud.527(curs)
11.10-12.30 C/ O la pedagogie D.Bostan Aud. 24 bl.1   sem s.p Dezbateri contemporane în antropologie E.Saharneanu Aud.527(sem) s.p
12.45-14.05
SÂMBĂTĂ 8.00-9.20
9.35-10.55
11.10-12.30
11.10-12.30
 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved