DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

       Aprob

Prorector pentru activitate didactică
Prof. univ. dr. hab. O.Dandara_____________
“___” _________________2017              

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
ANUL I
Ziua Ora Grupa I
(Istorie)
Grupa II
(Istorie.Ştiinţe ale educaţiei )
GrupaII
(Istorie şi limbi străine)
GrupaIII (Filosofie)
LUNI 8.00-9.30 Stat societate şi mentalităţi în epoca medievală s.p. 543 Psihologia vârstelor. V. Mocanu, curs, aud 518
Psihologia vârstelor s.i.Aud. 518
9.45-11.15 EconomicsM. Hamuraru Aud. 518
11.30-13.00 Stat societaste şi mentalităţi în epoca medievală
Aud. 535
EconomicsM. Hamuraru Aud.530 Condiția epistemică în științele socio-umane. V. Ţapoc, aud 543
13.30-15.00 Economics
M. Hamuraru Aud. 533
Stat societaste şi mentalităţi în epoca medievală Aud. 535
MARŢI 8.00-9.30 Stat societate şi mentalităţi în epoca medievală
Aud. 518
Istoria culturii și civilizației europene, D. Dodul, curs, aud 511
9.45-11.15 Probleme de istorie medievalăAud. 518 Limba străină, aud 533 (franceza) 532 (engleza)
11.30-13.00 Limba străină
Aud. 533 (franceza) 535 (engleza)
Semantica limbii engleze
Angela Tulei aud 532
Istoria filosofiei  D. Căldare, aud 534
13.30-15.00  Psihologia
V. Mocanu Aud.530
MIERCURI 8.00-9.30 Istoria românilor în epoca medievală
Ion Eremia Aud. 530
Istoria antropologiei, curs S. Coandă, aud. 543
9.45-11.15 Probleme de istorie medie unversală I.Chiosa Aud. 532 Istoria românilor în epoca medievală
Ion Eremia Aud. 535
Economia. A. Tabarcea, sem, aud 543
11.30-13.00 Istoria românilor în epoca medievală
Ion Eremia Aud. 533
Probleme de istorie medie universală
I.                   Chiosa Aud. 535
Semantica limbii engleze
Angela Tulei aud 534
Istoria culturii și civilizației europene, D. Dodul, sem, aud 526
13.30-15.00 Psihologia vârstelor. V. Mocanu, sem, aud 511
JOI  8.00-9.30 Ştiinţe istorice auxiliare
I.Bercu/ A,Corobcean Aud. 535
Semantica limbii engleze
Tulei Angela aud 530
Logica și teoria argumentării, curs, A. Popa, aud 511
9.45-11.15 Probleme de istorie med. unv. s.p.
Psihologia s.i
Chiosa Aud. 535
Psihologia vârstelor
V. Mocanu Aud  532
Condiția epistemică în științele socio-umane. D. Caldare, aud 511
11.30-13.00 Psihologia vârstelor
V. Mocanu aud. 535
Probleme de istorie medie unversală s.p.
Psihologia s.i Aud. 532
Limba străină,
Aud. 530 (franceza)
511 (engleza)
 13.30-15.00 Limba străină
Aud. 543 (franceza) 534 (engleza)
Sintaxa limb. engleze
Bobeică Galina Aud. 532
Psihologia, curs/sem V. Mocanu, aud 511
VINERI 8.00-9.30 Istoria românilor s.p.
Aud. 533
Istoria românilor s.i.
Aud. 530
Istoria filosofiei (pe perioade) S. Coandă, aud. 511
9.45-11.15 Psihologia
V. Mocanu Aud. 533
Ştiinţe istorice auxiliare
I.Bercu/ A,Corobcean Aud. 535
Sintaxa limb. engleze
Bobeică Galina Aud. 532
Logica și teoria argumentării, sem, A. Popa, aud 511
11.30-13.00 Ştiinţe istorice auxiliare
I.Bercu/ A,Corobcean Aud.535
Psihologia
V. Mocanu Aud. 530
Istoria antropologiei, D. Ţărnă aud. 511
13.30-15.00 Stat societate şi mentalităţi s.i.
Aud. 535
Stat societate şi mentalităţi s.p.
Aud. 535
Psihologia, sem V. Mocanu, aud 511
SÂMBĂTĂ 8.00-9.30
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
 
Decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie
 
Conf. univ. dr. hab                                                    I.Gumenâi
 
 
 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
Departamentul Filosofie si Antropologie
ANUL I
2015-2016
Ziua Ora GrupaIII
Antropologie /Filosofie
LUNI 8.00-9.20 Propedeutica Al. Lupuşor Aud.518 curs Propedeutica Al. Lupuşor Aud.518 curs
9.35-10.55 Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526s. i Propedeutica sem
 Al. Lupuşor ud.518s.i
Filosofia naţională, D.Căldare  Aud.518 curs s.p Filosofia naţională, D.Căldare  Aud.518 curs  s. p
11.10-12.30 Istoria culturii și civilizației D.Dodul Aud.527 Filosofia naţională, D.Căldare  Aud.511 sem
12.45-14.05
MARŢI 8.00-9.20 Economie, Aud.518 curs Economie, Aud.518 curs
9.35-10.55 Limba străină Bl.3/Aud.316(franceza)
 (engleza) 22bl.1
Limba străină Bl.3/Aud.316(franceza), (engleza22bl.1
11.10-12.30 Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526
12.45-14.05 Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526 s.i
MIERCURI 8.00-9.20 Politologie, Aud.511  curs Politologie, Aud.511  curs
9.35-10.55 Politologie Aud518 sem,sp Politologie, Aud518sem,s.p
Introducere în antropologie E.Saharneanu Aud.518  s.i curs Introducere în antropologie E.Saharneanu Aud.518 s.i curs
11.10-12.30 Introducere în antropologie E.Saharneanu Aud.518 sem  Istoria culturii și civilizației D.Dodul Aud.533 sem
12.45-14.05
JOI  8.00-9.20 Istoria culturii și civilizației D.Dodul Aud.511 curs Istoria culturii și civilizației D.Dodul Aud.511 curs
9.35-10.55 Limba străină Bl.3/Aud.316(franceza)
 (engleza) 22bl.1
Limba străină Bl.3/Aud.316(franceza), (engleza22bl.1
11.10-12.30 Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526 Filosofia antică, medievală şi renascentistă, S.Coandă Aud. 533 sem s.i
Propedeutica sem
 Al. Lupuşor ud.518s.i
Introducere în antropologie E.Saharneanu Aud.527 sem s.i
Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526 s.p
VINERI  
 
8.00-9.20
Filosofia antică, medievală şi renascentistă, S.Coandă, Aud.518 curs Filosofia antică, medievală şi renascentistă, S.Coandă, Aud.518 curs
9.35-10.55 Filosofia antică, medievală şi renascentistă,S.Coandă Aud.518 sem, s.p Tehnologii informaţionale de comunicare Aud.526 s.p
Economie, Aud.518 sem s.i. Economie, Aud.518 sem s.i.
11.10-12.30ANUL  1
Ziua Ora Grupa III(Filosofie) Grupa III ( Antropologie)
LUNI 8.00-9.20 Istoria culturii şi civilizaţiei moderne şi contemporane D.Dodul Aud 511(curs) Istoria culturii şi civilizaţiei moderne şi contemporane D.Dodul Aud 511(curs)
9.35-10.55 Logica şi teoria argumentării. T.Margarint, Aud.527(sem)s.p Istoria culturii şi civilizaţiei moderne şi contemporane D.DodulAud. 511 (sem)
Sociologie,T.Margarint
Aud. 527(sem)s.i
11.10-12.30 Logica şi teoria argumentării. T.Margarint, Aud. 518(curs) Logica şi teoria argumentării. T.Margarint, Aud. 518(curs)
MARŢI 8.00-9.20 Condiția epistemică în antropologie V.Erhan Aud. 526 (sem) Logica şi teoria argumentării. T.Margarint, Aud.527(sem)s.p
Sociologie,T.Margarint
Aud. 527(sem)s.i
9.35-10.55 Sociologie,T.Margarint Aud. 518(curs) Sociologie,T.Margarint Aud. 518(curs)
11.10-12.30 Limba străină Bl.1/Aud.22(engleza), Bl.3/Aud.311(franceza) Limba străină Bl.1/Aud.22(engleza), Bl.3/Aud.311(franceza)
12.45-14.05
MIERC URI 8.00-9.20 Istoria antropologiei V.Erhan(sem) 
Aud. 526 s.p
Ontologie şi teoria cunoaşterii
(sem) V. Vrabie Aud. 518 s.p
Condiția epistemică în antropologie V.Erhan Aud. 518(curs) s.i Condiția epistemică în antropologie V.Erhan Aud. 518(curs) s.i
9.35-10.55 Istoria filosofiei moderne(sem)S.Coandă Aud.527s.i Condiția epistemică în antropologie V.Erhan Aud. 518(sem)
Ontologie şi teoria cunoaşterii
(sem) V. Vrabie Aud. 527 s.p
11.10-12.30 Istoria filosofiei moderne(sem)S.Coandă Aud.518s.p Istoria filosofiei moderne(sem)S.Coandă Aud.518 s.i
Educaţia fizică Educaţia fizică
JOI  8.00-9.20  Istoria culturii şi civilizaţiei moderne şi contemporane D.DodulAud. 526 (sem) Istoria antropologiei V.Erhan(sem) 
Aud. 527
9.35-10.55 Limba străină Bl.1/Aud.22(engleza), Bl.3/Aud.311(franceza) Limba străină Bl.1/Aud.22(engleza), Bl.3/Aud.311(franceza)
11.10-12.30 Ontologie şi teoria cunoaşterii
D.Căldare . (curs) Aud.543
Ontologie şi teoria cunoaşterii
D.Căldare . (curs) Aud.543
VINERI 8.00-9.20 Istoria filosofiei moderne
(curs)S.Coandă Aud.518 s.p
Istoria filosofiei moderne
(curs)S.Coandă Aud.518 s.p
Istoria antropologiei V.Erhan
Aud. 518(curs,) s.i
Istoria antropologiei V.Erhan
Aud. 518(curs,) s.i
9.35-10.55 Psihologie Aud.518(curs) Psihologie Aud.518(curs)
11.10-12.30 Psihologie Aud. 518(sem) Psihologie Aud. 518(sem)
SÂMBĂTĂ 8.00-9.20
9.35-10.55
11.10-12.30
11.10-12.30
 
 
 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved