DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Seminarul Stiintific d...

ANUNŢ
     Joi, 4 decembrie 2014, ora 14.00, în Sala 511, bl.  central, USM, va avea loc  şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 631.01 Ontologie și Gnoseologie; 631.02 Istoria filosofiei; 631.04 Filosofia și Metodologia științei la care se va desfăşura discuția tezei de doctor în filosofie a doamnei Rotaru Alina. Tema disertației „Memoria socială și identitatea în strategia de asigurare a securității umane: aspecte teoretico-metodologice”, specialitatea 631.04 – Filosofia științei și tehnicii.
 

conducător ştiinţific: Țîrdea Teodor N., dr. hab. în științe filosofice, prof. univ., Universitatea de Stat de     Medicină și Farmacie  „Nicolae Testemițanu”

 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved