DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 
 
 
 
Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova
                 aprobat:
______________________
„____”  ___________ 2013
 

                                                                                                                                                                                                              aprobat:
                                                                                                                                                                                                       Senatul USM
                                                                                                                                                                       din „____”  ___________ 2013
 
 
 
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
FACULTATEA de ISTORIE şi FILOSOFIE
 
 
 
 
 
Plan de învăţămînt
 
 
domeniul general de studiu -   22, ştiinţe umanistice
domeniul de formare profesională  - 221, Antropologie
Program de master -  Antropologia aplicată  (MP)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în ştiinţe umanistice
Baza admiterii: licenţa în ştiinţe umanistice
Forma de organizare a învăţămîntului – cu frecvenţa la zi
 
 
 
 
 
 
chişinău 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Facultăţii  Istorie şi Filosofie
______________________
„____”  ___________ 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 aprobat:
 
Elaborat:
 
 
Catedra Filosofie şi Antropologie
Şef catedră şi/sau Responsabil de program
Eudochia Saharneanu, dr.hab., prof.univ.interimar
 
 
 
 
 
Codul Modul/Disciplina Total ore Inclusiv Nr. de ore pe săptămână Forme de
 
evaluare
Nr
Credite
Contactdirect Lucru ind/l Curs Seminare Laborator
SEMESTRUL I
F.01.O.001 Praxiologie. Antropologia cognitivă 300 75 225 3 2 ex 10
F.01.O.002 Antropologia audiovizuală. Gender, religie şi diversitate 300 75 225 3 2 ex 10
S.01.O.003 Semiotica culturii 150 45 105 2 1 ex 5
S.01.A.004
S.01.A.005
Etnosociologie/
Cercetarea etnografică : analiză şi comunicare
150 45 105 2 1 ex 5
TOTAL  SEM I. 900 240 660 10 6 30
                                                        SEMESTRUL II
F.02.O.006 Antropologia formelor simbolice. Mentalităţile colective şi imaginar social 300 75 225 3 2 ex 10
S.02.A.007
 
 
S.02.A.008
Comportament organizaţional. Stil de viaţă şi modele de consum în societatea contemporană/
Teorii şi practici postmoderne
300 75 225 3 2 ex 10
S.02.O.009 Etnometodologie 150 45 105 2 1 ex 5
S.02.A.010
S.02.A.011
Antropologia corpului/
Alteritate şi corporalitate
150 45 105 2 1 ex 5
TOTAL SEM II. 900 240 660 10 6 30
 SEMESTRUL III
S.03.O.012 Etnicitate, naţionalism şi identitate 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.O.013 Analiza acţiunilor comunicative în Relaţii Publice 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.A.014
S.03.A.015
Antropologia artei şi culturii populare/ Antropologia ritului 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.O.016 Migraţie şi integrare socială 150 40 110 2 2 ex 5
Practica de specialitate 300 300 10
TOTAL SEM III. 900 160 740 8 8 30
SEMESTRUL IV
Practica de cercetare 900 30
Total 3600 640 2060 28 20 120
 
Calendarul universitar/graficul procesului de studii
 
 
Nr.d/o Anul de studii Activităţi didactice Sesiuni de Practica Vacanţe
Sem. I Sem. II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară
1 Anul I 15 15 2 2 3 1 8
2 Anul II 10 2 5 3 1
 
 
UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE
 
Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Inclusiv Forma de evaluare Nr. Credite
L.01.A.01 Coaching organizaţional 90 30 60 Ex. 3
L.02.A.02 Hermeneutica iubirii 90 30 60 Ex. 3
 
 
 
 
 
Decan facultate Istorie şi Filosofie
Dr.hab., conf.univ.                                                                                                      I.ŞAROV
 
 
 
 
Şef catedră Filosofie şi Antropologie
Dr.hab.,prof. univ.                                                                                                    E.SAHARNEANU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER
 
Master de profesionalizare
Antropologie aplicată
 
Impactul fenomenelor sociale şi culturale mondiale astăzi este sesizat şi analizat din perspectiva tuturor disciplinelor social-umane. Antropologia are, însă meritul deosebit de identificare a celor cauze, premise iniţiale a căror bază o formează. Cu deosebiri esenţiale ale statutului său modern, această ştiinţă empirică îşi dezvoltă în contextul postmodernităţii un obiect diferenţiat, multilateral de studiu. Mondializarea şi alte procese sociale de amploare, direct sau indirect, furnizează acestui domeniu un şir întreg de opţiuni de investigare şi evaluare, dar şi specializare. Ţinînd cont de aceste elemente favorizante Masterul Antropologie aplicată îşi propune să formeze competenţele necesare unui specialist printr-un program de studiu a cărui misiune este: pregătirea de analişti, cadre pentru diverse poziţii în instituţii şi organizaţii al căror obiect de activitate este legat de expertiza, analiza, evaluarea şi găsirea de soluţii la variate probleme, situaţii din domeniile specifice de profesionalizare.
Programul face parte din categoria programelor de master de profesionalizare şi ca urmare activităţile educaţionale sunt orientate cu precădere spre dobândirea competenţelor identificate de organizaţiile profesionale din domeniul culturii, educaţiei, resurselor umane ş.a.
În acelaşi timp astăzi există o cerinţă impetuoasă a reconversiei profesionale, realizată în condiţiile în care indivizii sunt deja încadraţi în câmpul muncii, dar le lipseşte specializarea necesară pentru a putea funcţiona eficient. În aceste condiţii, masteratul Antropologie Aplicată va servi nevoilor de schimbare a profesiilor, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, indivizii având posibilitatea să îşi perfecţioneze abilităţile căpătate în alte domenii; În stadiul actual al pregătirii ştiinţifice şi profesionale a forţei de muncă din Republica Moldova, oferta de locuri de muncă în domeniul antropologiei este consistentă şi în continuă dezvoltare (antropolog, domeniul ingineriei sociale; consilieri/ experţi în Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Educaţiei şi Culturii; manageri ai resurselor umane; formator de imagine publică în organizaţii statale sau private; consilier în instituţii  de administraţie locale; expert intercultural în organizaţii internaţionale; purtător de cuvânt pe lângă instituţii importante), dar ocuparea acestor posturi nu beneficiază de prezenţa specialiştilor calificaţi în domeniu, din cauza faptului că nu există specialităţi academice  sau masterat în această direcţie;
Competenţele titlului de masterat sunt dezvoltate, prin cursurile speciale, cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la Ciclul I şi a cursurilor cu
orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele sistemice specifice ciclului. Programul de masterat este orientat spre dezvoltarea competenţelor instrumentale şi profesionale din această cauză este programat spre realizarea a o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare şi de aplicare a cunoştinţelor pe domeniul de specializare.
 
 
 
 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved