DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 
 
 
 
Ministerul Educaţiei
al Republicii Moldova
                 aprobat:
______________________
„____”  ___________ 2012
 
 
Aprobat:
Senatul USM
din „____”  ___________ 2012
 
 
 
 
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
FACULTATEA de ISTORIE şi FILOSOFIE
 
 
 
Plan de învăţămÂnt
 
 
 
 
 
 
domeniul general de studiu (codul şi denumirea) -   22, ştiinţe umanistice
domeniul de formare profesională  - 221, Filosofie
Program de master - Filosofii contemporane (MC)
Numărul total de credite de studiu – 120
Titlul obţinut – master în ştiinţe umanistice
Baza admiterii: licenţa în ştiinţe umanistice
Forma de organizare a învăţămîntului – cu frecvenţa la zi
 
 
 
 
 
 
 
chişinău 2012

 
                 aprobat:
 
Consiliul Facultăţii  Istorie şi Filosofie
______________________
„____”  ___________ 2012
 
                 aprobat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborat:
 
Catedra Filosofie şi Antropologie
Şef catedră şi/sau Responsabil de program
Eudochia Saharneanu, dr.hab., prof.univ.interimar
 
 
 
 
 
            
 
   
 
Codul Modul/Disciplina Total ore Inclusiv Nr. de ore pe săptămână Forme de evaluare Nr.
Credite
 
Contactdirect Lucru ind/l Curs Seminare Laborator
                                             SEMESTRUL I
F.01.O.001 Filosofia şi tehnologiile informaţionale moderne. Sinergetica sistemelor sociale 300 75 225 3 2 ex 10
F.01.O.002 Praxiologie. Strategii ale libertăţii
300 75 225 3 2 ex 10
S.01.O.003 Filosofie socială europeană
150 45 105 2 1 ex 5
S.01.A.004
S.01.A.005
Istoria ştiinţei contemporane /
Filosofia ştiinţei
150 45 105 2 1 ex 5
TOTAL  SEM I. 900 240 660 10 6 30
SEMESTRUL II
F.02.O.006 Filosofie analitică. Filosofia mentalului 300 75 225 3 2 ex 10
S.02.O.007 Consiliere filosofică. Teoria critică: şcoala de la Frankfurt 300 75 225 3 2 ex 10
S.02.O.008 Procese civilizatorii contemporane
150 45 105 2 1 ex 5
S.02.A.009
S.02.A.010
Metodologia cercetării ştiinţifice/ Direcţii actuale de cercetare în epistemiologie 150 45 105 2 1 ex 5
TOTAL SEM. II. 900 900 240 660 10 6 30
                         SEMESTRUL III
F.03.O.011 Mentalităţi colective şi imaginar social 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.O.012 Filosofia vieţii cotidiene 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.O.013 Analiza acţiunii comunicative în Relaţii Publice 150 40 110 2 2 ex 5
S.03.A.014
S.03.A.015
Codul deontologic al savantului/
Etica cercetării ştiinţifice
150 40 110 2 2 ex 5
Practica de specialitate
300 300 10
TOTAL SEM. III 900 160 740 8 8 30
                          SEMESTRUL IV
Practica de cercetare 900 30
 
 
Calendarul universitar/graficul procesului de studii
 
Nr.d/o
Anul de studii
Activităţi didactice Sesiuni de
Practica
Vacanţe
Sem. I
Sem. II
Iarnă
Vară
Iarnă
Primăvară Vară
1 Anul I 15 15 2 2 3 1 8
2 Anul II 10 2 5 3 1
 
 
 
UNITĂŢI DE CURS LA LIBERA ALEGERE
 
Cod Denumirea unităţii de curs Total ore Inclusiv Forma de evaluare Nr. Credite
L.01.A.01 Alteritate şi corporalitate 90 30 60 Ex. 3
L.02.A.02 Teorii ale reprezentării 90 30 60 Ex. 3
 
 
 
 
 
 
Decan facultate Istorie şi Filosofie
Dr.hab., conf.univ.                                                                                                 I. ŞAROV
 
 
Şef catedră Filosofie şi Antropologie
Dr.hab., prof.univ. interimar                                                                                  E. SAHARNEANU
 
 
 
 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved