DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 • Acasă
 • Membrii departamentului

Nume: Căldare
Prenume: Dumitru
Data naşterii: 23 septembrie 1945
 
Contact:
tel. (373-22) 57-74-25
Studii: 
1963-1971      Facultatea Filologie, Universitatea de Stat din Moldova
1974-1977      studii de doctorat, Catedra Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Promovări:
1979    susţinerea tezei de doctor în ştiinţe Însemnătatea revoluţiei ştiinţifico-tehnice pentru aprofundarea cunoaşterii sociale, Universitatea de Stat “M.V. Lomonosov”, Moscova
2001    susţinerea tezei de doctor habilitat Gândirea filosofică în cronografia românească din sec. XVI - mijlocul sec. XVIII, Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept, AŞM
1997    profesor universitar
 
Experinţa profesională:       
1973-1974       Universitatea de Stat din Chişinău. Catedra de Filosofie. Laboratorul de cercetări sociologice, cercetător ştiinţific
1977-1997       Universitatea de Stat din Moldova, lector, lector superior, conferenţiar, prodecan al Facultăţii de Filologie
1997-prezent   Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Filosofie şi Antropologie, profesor universitar
1997-1999       Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, prorector pentru munca educativă şi relaţii internaţionale

Activitate extracurriculară:
Participarea la mai multe conferinţe şi simpozioane universitare (USM, UTM, USMF, ASEM, AŞM), interuniversitare şi internaţionale din ţară şi de peste hotare (România, Rusia), cu prezentarea de comunicări şi rapoarte

Preocupări ştiinţifice:          
Filosofia românească. Gândirea filosofică în cronografia românească. Gândirea filosofică geto- dacă. Gândirea filosofică în cultura tradiţională.

Publicaţii:
Peste 150 de publicaţii ştiinţifice şi lucrări ştiinţifico-metodice

Monografii
1.     Din istoria gândirii filosofice româneşti, Chişinău, 2000

Publicaţii recente
1.     Gr. Ureche, M. Costin, I. Neculce:– Reflecţii moral – creştine în Letopiseţul Ţării Moldovei, în Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2002.
2.     Aspecte privind problema cunoaşterii în cronografia românească din sec XVII – mijlocul sec. XVIII Analele ştiinţifice ale USM, Chişinău, 2003
3.     Hommo Summae dignis (dignissimus), în “Demnitatea umană şi naţională în contextul integrării europene a R. Moldova”, Chişinău, 2004.
4.     Concepte social-politice în cronografia românească din sec XVI-XVII, Studia Universitatis, seria “Ştiinţe umanistice”, nr. 10, Chişinău, 2007.
5.     Dimensiuni şi interpretări ale demnităţii umane, Studia Universitatis, Chişinău, 2008.
6.     Interpretări ştiinţifico-filosofice europene din sec XVIII. Dimitrie Cantemir şi Van Helmont, Materialele Conferinţei Ştiinţifice internaţionale, Chişinău, 2008.
7.     Căldare Dumitru Vartolomei, în Dicţionarul enciclopedic de P.V. Alekseev “Философы Росии начало XXI-го столетия” (Filosofii Rusiei la începutul sec. XXI), Moscova, 2009.
8.     Fizionomia morală a societăţii în cronografia românească din sec XVI – mijlocul sec XVIII, în “Bioetica. Filosofia şi Medicina” – Materialele Conferinţei a XIV-a Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2009.
9.     Dimensiuni spaţiale-temporale în creaţia orală românească, în “Bioetica. Filosofia şi Medicina” – Materialele Conferinţei a XV-a Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2010.
10.   Umanismul ca expresie filosofică a operei lui Dosoftei, în Literatura şi Arta. Chişinău, 2010
11.   Umanistul Dimitre Cantemir: începuturi de integrare filosofică europeană, Conferinţa internaţională, Filosofia românească şi integrarea europeană. Cazul Al.S.Sturza. Chişinău, 2010
12.   Idei filosofice în opera lui Dosoftei (1624-1693), Conferinţa internaţională: Integrarea europeană şi învăţămintul universitar: aspecte filosofico-metodologice. Chişinău 2010
 
Suport de curs
1.     Revoluţia ştiinţifico-tehnică şi cunoaşterea societăţii, Chişinău, 1980
2.     Omul şi poziţia sa în societate, Chişinău, 1987.
3.     Gîndirea filosofică în lumea antică (în colaborare), Chişinău, 1994.

Manuale (coautor)    
1.     Curs de lecţii la filosofie (cap. Omul şi natura), Manual, Chişinău, 1991.
2.     Din istoria gîndirii filosofice. Filosofia antică orientală, Chişinău, 1999.
3.     Din istoria gîndirii filosofice, Chişinău, 1999.
4.     Din istoria gîndirii filosofice. Manual. Idei social-politice şi filosofice în opera “Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”.Concepţiile social-politice şi filosofice ale lui C. Cantacuzino Stolnicul, Manual, Chişinău, 1999.

Traduceri din limba rusă: 
1.     F.D. Caplencov, Conştiinţa, originea şi esenţa ei, Chişinău, 1988.
2.     G.K. Aşin, Rolul maselor populare şi al personalităţii în istorie, Chişinău, 1988.
3.     G. Spirkin, Bazele filosofiei (coautor), Chişinău, 1989.
4.     Dicţionar de filosofie (coautor), Chişinău, 1986.
Nume: Suceveanu
Prenume: Anghelina
Data naşterii: 09.09.1960
 
Contact: 
tel. (373-22) 57-75-97
e-mail: an.suceveanu@yahoo.com
 Studii:
1980-1986      Facultatea Filosofie, Universitatea de Stat din Moscova “M.V. Lomonosov
1994-1997      studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova

 Promovări:
2001    doctor în ştiinţe filosofice. Tema tezei: Permanenţa mitului în constituirea universului cultural 
2008    conferenţiar universitar
 
Experienţă profesională:
1979-1980       profesoare la clasele primare, şcoala-internat din s. Ivancea, r-nul Orhei
1986-1987       lector, Catedra Marxism-Leninism, Institutul Politehnic din Vladimir, filiala Alexandrov, Rusia
1987-1993       profesor de filosofie, Şcoala medicală din Alexandrov, regiunea Vladimir, Rusia
1993-1994      lector, Catedra Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova         
1997-2002      lector, Catedra Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
2002-2005       lector superior, Catedra Filosofie şi Metodologie a Ştiinţei, Universitatea de Stat din Moldova
2005-prezent   conferenţiar universitar, Catedra Filosofie şi Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova
 
Activitate extracurriculară:
1. Membru al Asociaţiei Filosofilor din Moldova
2. Membru al Fundaţiei internaţionale“Ştefan Lupaşcu” pentru ştiinţă şi cultură.
 
Abilităţi lingvistice: româna (nativ); rusa (excelent); franceza (bine)

 Lista publicaţiilor:
 1. Introducere în mitologie, Chişinău, 2008.
 2. Teoria legăturii ritualice // Elemente de antropologie, Chişinău, 2007.
 3. Edificarea simbolică a ritualului // Conferinţa ştiinţifică internaţională: “Integrarea europeană şi învăţămîntul superior: aspecte filosofico-metodologice”, USM, Chişinău, 2008.
 4. Semnificaţii etice ale performanţelor ştiinţifice // Materialele Conferinţei internaţionale: „Integrarea europeană şi învăţământul universitar”, USM, Chişinău, 2007.
 5. Substratul mitic al simbolisticii politice // Materialele Conferinţei internaţionale: „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”, USM, Chişinău, 2006.
 6. Dimensiunea etico-morală în medicina contemporană // Materialele Conferinţei internaţionale: Bioetica, Medecina, Filosofia şi Economia în strategia de asigurare a securităţii umane, USMT „V. Testimiţianu”, 2006.
 7. Noi dimensiuni ale învăţării în contextul integrării europene // Materialele Conferinţei internaţionale.
 8. Strategii de integrare culturală // Materialele Conferinţei internaţionale: “Integrarea europeană: Filosofie, Politică, Cultura”, Chişinău, 2005.
 9. И. Кант: проблема нравственности человека // Materialele Conferinţei ştiinţifice: „280 – ani de la naşterea lui Im. Kant”, Chişinău, 2005.
 10. Învăţarea între valori şi fapte // Analele ştiinţifice, USM, Chişinău, 2005.
 11. Dimensiunea mitică a ideologiei statale // Analele ştiinţifice, USM, Chişinău, 2004.
 12. Fundamentul cultural al personalităţii // Materialele Conferinţei internaţionale: „Filosofie, Sociologie, Politică şi tînăra generaţie”, din 8-9 octombrie, Chişinău, 2003.
 13. De la ritual mitic la ritualul politic // Materialele Conferinţei corpului didactico-ştiinţific, USM, Chişinău, 2003.
 14. Mitul – mijloc de organizare socială // Materialele Conferinţei internaţionale: “Filosofie. Stiinţă. Politică: realizări, implementări, perspective”, Chişinău, 2003.
 15. Ecologia culturii // Analele ştiinţifice, USM, Chişinău, 2001.
 16. M. Eminescu: puterea cuvîntului mitic // Materialele Conferinţei ştiinţifice: “M. Eminescu şi filosofia formativă”. Chişinău, 2001.
 17. Mitul arhaic şi contemporan // Moldoscopie Probleme de analiză politică, partea XIV, Chişinău, USM, 2001.
 18. Fabricarea miturilor politice // Materialele Conferinţei corpului didactico-ştiinţific: “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998-1999”, Chişinău, 2000.
 19. Mitul şi politica // Analele ştiinţifice, USM, Chişinău, 2000.
 20. Paradigma sinergetică a fenomenului culturii // Materialele Conferinţei corpului didactico-ştiinţific “Actualitatea filosofiei: aspecte teoretice şi practice”, Chişinău, 1999.
 21. Mitul şi viaţa // Analele ştiinţifice, USM, Chişinău, 1999.
 22. Constituirea cosmosului cultural uman // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale: “Filosofie, Medicină, Ecologie”, USMF, 1999.
 

 
 
Nume: Popa
Prenume: Angela
Data şi locul naşterii: 10 iunie 1977, Chişinău
 
Contact: 
tel.: (373 22) 57-75-97
e-mail: ang_popa@yahoo.com
 
Studii:
1995-2000       studii de licenţă, Facultatea de Filosofie şi Psihologie, specialitatea Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
1997-1999       membru al Laboratorului de Filosofie şi Antropologie, Programul internaţional HESP Program, Moldova
2000-2001       studii de masterat, Facultatea de Filosofie şi Psihologie, specialitatea Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
2002 -2005      studii de doctorat, Facultatea Asistenţă Socială, Filosofie şi Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova

 Experienţă profesională:
2001-prezent   lector la Catedra de Filosofie şi Antropologie, USM
2007-prezent   prodecan la Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM
 
Abilităţi:
Limbi cunoscute - româna (nativ); rusa (excelent); franceza (excelent), engleza (mediu)
PC - Windows, Word, Excel, Internet
 
Preocupări ştiinţifice:
 • Antropologie filosofică
 • Antropologia culturii
 • Structuralism şi poststructuralism
 • Teoria şi logica argumentării
 Lista publicaţiilor:
 1. Limitele cunoaşterii: o retrospectivă a ideilor filosofice din perioada modernă şi contemporană, Analele ştiinţifice ale USM, seria Ştiinţe socioumanistice, vol. III, Chişinău: CEP USM, 2003.
 2. Raportul putere – cunoaştere în filosofia lui M. Foucault, Analele ştiinţifice ale USM, seria Ştiinţe socioumanistice, vol. III, Chişinău: CEP USM, 2002.
 3. Homo Economicus – influenţa obiectului–marfă asupra cotidianului, Materialele conferinţei internaţionale “Filosofie. Ştiinţă. Politică: realizări, implimentări, perspective”, Chişinău: CEP USM, 2002.
 4. Fenomenul pluralităţii şi societate contemporană, Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti, Chişinău: CEP USM, 2000.
 5. Relaţiile interpersonale: perspective postmoderne, Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti, Chişinău: CEP USM, 1998.

Numele, prenumele: Scutelnic Sorin                                                                                         
Contacte:
Tel.: (373 22) 57-75-97
E-mail:
 illuminaator@rambler.ru
Data naşterii: 08.03.1980

 
Studii:
2010 – 2013 Doctorand, anul III, frecvenţa redusă, Academia de Ştiinţe a Moldovei, secţia Istoria Filosofiei
2008 – 2010 – Master la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Psihologie, specialitatea Psihologie Clinică (Consiliere şi Psihoterapie)
2005 – 2006 – Master la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie, specialitatea Filosofie (Filosof, Consilier etic)
2003 – 2008 – Licenţiat în Psihologie şi pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie şi Psihologie
2001 – 2005 – Licenţiat în Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Facutlatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filosofie
1999 – 2001 – Student la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Filologie, specialitatea Filologie – Limbă Greacă
1999 – 2001 – Coreograf (Dansuri de Salon), Universitatea de Stat din Moldova, secţia Arte Frumoase
1996 – 1999 – Educaţie Muzicală la Şcoala Normală „A. Mateevici”, secţia Pedagogie Muzicală
1995 – 1996 – Liceul Teoretic Nr.2, or. Chişinău, profil umanist
1991 – 1995 – Şcoala generală Nr. 10, or. Chişinău
1987 – 1991 – Şcoala generală Nr. 11, or. Chişinău
 
 Activitatea de muncă:
2012 – 2013 – Trainer la Centrul de dezvoltare personală „Ascending”
-          Managementul conflictului
-          Comunicare publică
-          Dezvoltarea personală – managementul emoţional
 
2009 – 2013 – Lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova,  Facultatea de Istorie şi Filosofie;
Responsabil de disciplină:
                        Filosofia pentru Psihologie, Filosofia cu copii (master - Filosofie), Filosofia ca terapie (master - Filosofie), Filosofia vieţii cotidiene (master - Filosofie)
                        Antropologia corpului (master - Antropologie), Managementul comunicării (licenţă - Filosofie şi Antropologie), Tehnici şi Practici Persuasive (licenţă - Antropologie),  Comunicarea interpersonală (licenţă - Antropologie), Antropologie psihologică (licenţă - Antropologie), Antropologia conflictului şi a violenţei (licenţă - Antropologie)
                       
 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Psihologiei:
responsabil de disciplină:
                        Psihologie pentru specialitatea de Filosofie şi Antropologie
                        Psihologie socială pentru specialitatea de Asistenţă Socială şi Sociologie
                        Psihologia vîrstelor pentru specialitatea de Filosofie
 
2008 – 2011 – Lector universitar la Universitatea de Studii Europene a Moldovei, facultatea de Jurnalism şi Comunicare Publică
Responsabil de disciplină (licenţă): Tehnici şi Practici Persuasive, Semiotica şi antropologia comunicării, Filosofie, Sociologia generală, Psihologia generală, Mass-media şi Societatea, Filosofia comunicării, Psihologia juridică
                       
2005 – 2007 – Lector universitar la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Asistenţă socială, Sociologie şi Filosofie
Responsabil de disciplină: Psihanaliză şi Buddhism, Hermeneutica Relaţiilor Interpersonale, Consilierea filosofică 
                       
2006 – 2007 – Lector universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”
Responsabil de disciplina:Filosofie şi bioetică,  Managementul comunicării
                        
                       
2005 – 2006 – Lector la Colegiul de Management, Economie şi Drept or. Chişinău
Resonsabil de disciplina:Filosofia dreptului, Psihologie juridică,  Istoria românilor şi cea universală , Istoria Universală a Statului şi a Dreptului
                        
Lucrări ştiinţifice:
                        „Tabloul reprezentării sociale a sexualităţii la adolescenţi” coord. Cojocaru N., dr., lec. Univ., Chişinău 2008 – Teza de licenţă în psihologie (nota 10)
                        „Fenomenul culturii naţionale în gîndirea filosofică europeană” coord. Saharneanu E., dr. Hab., conf. Univ., Chişinău 2006 – Teza de magistru (nota 10)
                        „Impactul anxietăţii asupra randamentului academic” coord. Platon C., dr. hab., conf. Univ., Chişinău 2010 – Teza de magistru (nota 10)
                        „Despre funcţia formativă a filosofiei în conceptele existenţialiştilor spanioli” coord. Saharneanu E., dr. hab., conf. Univ., Chişinău 2005 – Teza de licenţă (nota 10)
Aptitudini şi competenţe personale:
            Limba maternă – Română
            Limbi străine – Engleza, Spaniola, Rusa, Neo-greaca (cu dicţionarul), Greaca veche (cu dicţionarul), Latina (cu dicţionarul)
            Cunoaşterea sistemeleor de operare Windows, Microsoft Ofiice, Power point, Navigare internet
            Carnet de conducere – categoria „B” (sunt în posesie de automobil – 4 ani)
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice:
            Sunt coordonator a laboratorului de lecturare şi interpretare a textelor filosofice, pe lîngă Universitatea de Studii a Moldovei
            Coordonator a cercului filosofic „Socrate” pe lîngă facultatea de Filosofie a U.S.M.
            Coordonator de Lucrări de Licenţă şi MasterNume Margarint                                                                                                                                
Prenume Tatiana
Contacte:
Tel.: (373 22) 57-75-97
e-mail:
margarinttatiana@yahoo.com
 
Studii:
2000-2003 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Filosofie, specializarea Ontologie si Gnoseologie;
1999-2000 – studii de masterat, Universitatea de Stat din Moldova, profilul Filosofie, specializarea Filosofie;
1994-1999 – studii de licență, profilul Filosofie, specializarea Filosofie;
 
Activitate didactică:
2002-2014 – lector, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Istorie si Filosofie, departamentul Filosofie si Antropologie;
2000-2001 – lector, Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „N.Testemiteanu”, catedra Bioetica si Filosofie;
 
Interese si activitati:
Preocupari pentru problematica antropologica si sociologica materializate in cursurile predate la facultate: Cultura rromilor; Sociologie generala; Sociologia relatiilor etnice, Minoritati etnice si nationale.
 
2007 participare la realizarea studiului efectuat la catedra Filosofie si Antropologie, USM: Identificarea inteligentei emotionale la copiii a caror parinti sunt plecati peste hotare.
2008 participare la studiul efectuat la catedra Filosofie si Antropologie, USM: Violenta in scoala. Ambele studii realizate datorita sprijinului acordat de UNICEF.
2008 absolvirea cursului de instruire initiala pentru mediatori si obtinerea atestatului pentru desfasurarea activitatii de mediator.
2009 participare la Media Training on Roma Minority and Ethical Reporting.
2009 participare la studiul Sanatatea reproducerii in comunitatile rrome si Violenta in familie in rindul comunitatii rrome, efectuate la Centrul de cercetari calitative in antropologie, USM cu sprijinul UNFPA.
 
 Limbi straine:
Romana – nativ;
Rusa – excelent,
Franceza – bine,
Engleza – bine.
 
Abilitati:
-          utilizarea calculatorului: Windows, Word, Excel, Power Point;
-          abilitati de solutionare a conflictelor.


                                                                                                                                   
Data şi locul naşterii: 07 ianuarie 1987, Chişinău
 
Contact:
Tel.: (373 22) 57-75-97

 
Studii:

1994 – 2006

Elev, liceul Teoretic cu Profil de Arte Elena Alistar

2006 – 2009

Student, Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,  Universitatea de Stat din Moldova

2009

Licenţiat în Ştiinţe sociale, specialitatea Psihologie, Universitatea de Stat din Moldova

2009 – 2010
 
2009 – 2012
2012 - PREZENT

Masterat de profesionalizare Psihologie Clinică Universitatea de Stat din Moldova.

Studii de licenţă în Filosofie, Facultatea Istorie şi Filosofie
 
Masterat de cercetare Filosofii contemporane, Facultatea Istorie şi Filosofie
 
 
 
Experienţă profesională:
2012 -prezent  lector la Catedra de Filosofie şi Antropologie, USM
 
Abilităţi:
Limbi cunoscute – româna (nativ); rusa (excelent); engleza (mediu)
PC - Windows, Word, Excel, Internet
 
                          

Numele: LUPUŞOR                                                                                                                                                        
Prenumele: ALEXANDRU
Locul naşterii: Glodeni
Data naşterii: 01.05.1981

Contact:
Tel.: (373 22) 57-75-97
E-mail: lupusor_al@yahoo.com

 
 
Studii şi diplome:
      2012 – diplomă de master Erasmus-Mundus Europhilosophie (Université Catholique de  Louvain,    
      Université de Toulouse II-Le Mirail)
2008 - diplomă de Master, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,    România. Specialitatea – Filosofia artei şi management cultural;
2006 - diplomă de Licenţă, Facultatea de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România. Specialitatea – Filosofie;
2004 – Certificat de absolvire a Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România;
1999 –  diplomă de Bacalaureat, Liceul Teoretic „V. Coroban”, or. Glodeni.
 
Stagii
Aprilie – Mai 2013 – stagiu de documentare și cercetare Université de Toulouse II-Le Mirail, Franța
Februarie 2012 – stagiu academic Ecole Normale Superieure, Paris, Franța
Septembrie 2011 – stagiu academic Université de Toulouse II-Le Mirail, Franța
Ianuarie – Mai 2011 – stagiu academic University of Memphis, S.U.A.
Septembrie 2010 – stagiu academic Université de Toulouse II-Le Mirail, Franța
 
Activităţi profesionale:
2007-prezent  – lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Filosofie şi Antropologie.
 
 
 
Conferințe:
-          conferința științifică a tinerilor cercetători, Academia de Știință a Moldovei, Institutul de Istorie, Chișinău, 2014;
-          conferința universitară a doctoranzilor și profesorilor „Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, 2013;
-          conferință internațională „Paradigma criticii marxiste a modernismului și contextul abordării actuale ale artei contemporane”, Chișinău, 2014;
-          conferinţa republicană „Catedra de Filosofie a USM la 60 de ani”, Chișinău, 2008;
-          conferinţa internaţională „Învăţămîntul filosofic în contextul integrării europene” Chişinău, 2007.
 
Lucrări și Publicaţii:
-          La question de la transcendance chez Merleau-Ponty. De la description                               phénoménologique à l’interprétation topologique (teză de master, Université de Toulouse II-Le Mirail, Franța, 2012);
-          Actul creației ca experiență metafizică. Martin Heidegger și Nicolai Berdiaev (teză de master, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, 2008);
-          Metafizica eschatologică a lui Nicolai Berdiaev (teză de licență, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România, 2006);
-          Conjuncţia metafizicului şi artistricului in gîndirea poetica a lui Novalis, Studia Universitaris, 2008, publicaţie anuală a USM;
-          Critica de artă şi virtuţiile sale creative, volum de omagiu „Catedra de Filosofie a USM la 60 de ani”.
 
Domenii de interes:
Metafizică, Hermeneutică, Fenomenologie
Filosofia istoriei, Filosofia dreptului, Filosofia comunicării, Filosofia culturii, Istoria ideilor
 
Limbi vorbite: româna (materna); rusa (bine); franceza (bine); engleza (nivel mediu)
 
 
 

Date personale
Nume, prenume : Erhan Vera
Data şi locul naşterii:  Bardar, Ialoveni, 30.09.1987

e-mail:  erhan.vera@yahoo.com
 
Studii:
Licență: 2006-2009, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, specialitatea Antropologie.
Masterat: 2009-2011, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, specialitatea Antropologie aplicată.
 
Experiența profesională:
Ianuarie 2011-prezent: lector universitar, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și Antropologie
 
Titluri didactice şi ştiinţifice: lector, master
 
Participări la conferinţe:
Naţionale- Simpozionul  „Dialogul cultural între generaţii şi Integrarea Europeană”, Chişinău, 2013;   Conferinţa ştiinţifică „Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi„ Chişinău, 2011; 
 
Internaţionale-  Conferința „Urme germane în Republica Moldova 1814-2014, Tradiție și Modernitate„ Chișinău, 2014;  Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare„ Chişinău, 2012;  Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Violenţa în Sud-Estul European: discurs, practică şi mesaj. Societate. Politică. Religie„ Chişinău 2012; Şcoala franco-române de metodologie în ştiinţele sociale, Iaşi, România, 2011.
 
Publicaţii în ţară şi peste hotare:
Articole
Educaţia ca factor al dezvoltării sociale, Materialele Simpozionului Internaţional „Dialogul cultural între generaţii şi Integrarea Europeană”, Chişinău, CEP USM, 2013
Sărbătoarea  ca valorificare socială şi culturală a timpului. Studii de caz asupra festivalul vinului şi hramul oraşului Chişinău, Materialele conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională: Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare, Chişinău, CEP USM, 2012
 
Teze ale comunicărilor          
Identitatea postmodernă virtuală în condiţiile globalizării, Materialele conferinţei ştiinţifice: Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi. Chişinău: CEP USM, 2011
Rolul Internetului în procesul de construire a identităţii postmoderne, Analele ştiinţifice ale universităţii de Stat din Moldova. Chişinău: CEP USM,2011

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved