DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

Prezentare generală
Centrul de Cercetări calitative în Antropologie este o unitate de cercetare independentă, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Centrul a fost deschis oficial datorită colaborării cu UNICEF Moldova, în anul 2008, drept rezutat a două cercetări consecutive, realizate pentru UNICEF. Totodată, cercetările echipei de lucru au fost iniţiate odată cu deschiderea specialităţii Antroplogie în cadrul Universităţii de Stat din Moldova în anul 2005.
 Centrul propune servicii antropologice pentru cetăţenii Republicii Moldova, pentru guvern şi pentru organizaţiile interesate de problemele sociale şi culturale  cu care se confruntă Republica Moldova
Misiunea Centrului este de a avansa înţelegerea cauzelor şi consecinţelor şi efectul schimbărilor sociale şi culturale  asupra dezvoltarii societăţii. 
Prin cercetare antropologică, Centrul  influenţează discuţiile şi formarea de politici, precum şi comportamentul şi opiniile persoanelor şi organizaţiilor din Republica Moldova. 
Pe lîngă cercetările calitative şi cantitative realizate, Centrul realizează conservarea pe termen lung  a sondajelor şi  datelor antropologice, în vederea reutilizării acestora în cercetările comparative pe ani.
Trăsătură distinctă a Centrului este implicarea activă a studenţilor în realizarea cercetărilor, diseminarea rezultatelor şi participarea lor la programele de instruire, contribuind şi la educarea unei generaţii de cercetători, care sunt capabili să aplice metodologiile de realizare a unui studiu în domenii complexe şi deschide oportunitatea participării directe a tinerilor în problemele comunităţii şi îi pregăteşte pentru găsirea de soluţii reale pentru  problemele Republicii Moldova. Implicarea studenţilor are loc prin sistemul de monitoring şi tutoriat al experţilor. De obicei, studenţi sunt implicaţi în realizarea inteviurilor sau sondajelor. Uneori studenţii participă şi la interpretarea datelor, sub stricta monitorizare a tutorelui responsabil. 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved