DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • Școala de sămbătă

Motto: “Cum poţi ajunge să te cunoşti? Niciodată contemplîndu-te, totdeauna acţionînd. Încearcă să-ţi faci datoria şi vei şti îndată cine eşti.” Goethe
 
 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea Istorie şi Filosofie

Departamentul Filosofie şi Antropologie
 
Organizează:  Şcoala de filosofie de sîmbătă.

Obiectivele şcolii- filosofia de sîmbătă.
  • Să dezvolte tinerilor participanţi cunoştinţe şi abilităţi de leadership şi self made men.
  • Să consolideze gîndirea critică şi abilităţile de interacţiune interpersonală, precum şi capacitatea de analiză şi de rezolvare de probleme.
  • Să dezvolte perspectiva globală şi să promoveze abordarea interculturală în rîndul participanţilor cu scopul de a consolida dorinţa lor de a servi comunitatea.
  • Să contribuie la formarea laturei conceptuale sub aspect filosofic şi educaţional.
  • Să participe la toate activităţile trainingului implicîndu-se în discuţii pe următoarele teme : cultură, educaţie, democraţie, etică, egalitate în drepturi, fericire, diferenţe gender, morală, retorică etc.
  • Să îşi focuseze atenţia asupra problemelor de ordin social-politic, etico-moral, cultural şi religios.
Fiecare participant va avea oportunitatea să se dezvolte individual în timp ce stabileşte conexiuni cu oameni din domenii diferite.

Şcoala de Filosofie de Sîmbătă urmăreşte, pe tot parcursul programului, trei direcţii de dezvoltare a participanţilor - latura personală, cea profesională şi cea recreativă.
Pe parcursul activităţilor elevii vor lua parte la o gamă variată de training-uri, workshop-uri, seminarii şi prezentări, toate susţinute de profesionişti în domeniu, cu experienţă vastă în metodele de educaţie formală şi non-formală.
Sub atenta supervizare a specialiştilor, elevii vor învăţa tehnici de vorbire în public şi persuasiune sau de consiliere şi dezvoltare culturală.
Programul include de asemenea, dezvoltarea conceptelor de comunicare şi lucru în echipă, de managementul timpului, precum şi activităţi practice în care participanţii vor putea aplica în mod direct cunostinţele nou învăţate. În plus, programul a pregătit pentru participantii săi, activităţi distractive şi recreative, precum excursii în zonă, team building-uri, jocuri de echipă, petreceri tematice.

Lista de teme propusă orientativ pentru training:
 I. Filosofia despre filosofie: Ironia la Socrate
 II. Gândirea critică, Arta argumentării și Retorica
III. Comunicare asertivă și persuasiune
IV. Limbaj și comportament: cunoașterea Celuilalt
V. Crearea de imagine: autocunoașterea și construirea
carierei
VI. Interculturalitate și Consiliere filosofică
VII. Funcţia psihoterapeutică a filosofiei
VIII. Arta vieții și metafizica iubirii: de la antici la moderni
IX. Lumea islamică între tradiție și modernitate
X. Imaginea femeii în islam: stereotipuri și prejudecăți
XI. Libertate și dreptate în lumea contemporană
XII. Filosofii români promotori ai marilor valori
 

Aceste teme orientativ propuse spre analiză fac trimitere către următoarea metodologie: teme ce redau specificul filosofiei şi originalitatea acesteia; metodologia educării non-formale; aspectul intercultural şi participativ.

Organizarea training-urilor
1.      prima tematizare: familiarizarea cu conţinutul trainingului;
2.      perceperea perspectivelor personale şi colective în urma participării la training;
3.      oferirea informaţiei şi a practicilor educaţionale de tip formal şi informal cu scopul sensibilizării publicului;
4.      aplicarea tehnicilor de consiliere pe parcursul trainingului atît de tip participativ cît şi non-participativ;
5.      petrecerea şedinţelor de training pe nivele, evoluînd în complexitatea materialului comprehensiv;
6.      acordarea unui backgraung informaţional esenţial pentru fiecare seminar;
7.      facilitarea prelucrării materialului înainte de începerea activităţilor preconizate implicînd flexibilitate maximă din partea ambilor oponenţi. 
 8.     training-urile sunt gratis

Publicul ţintă: elevii din clasele liceale si iubitorii de filosofie;
 
Locul desfăşurării: Universitatea de Stat din Moldova, str.Alexei Mateevici, nr.60, Blocul Central, Sala 511, ora 10:00.


Informații suplimentare la adresa de e-mailusm_filozofie@yahoo.com și nr. tel: 022577597
 
 
 

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved