DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

Aprob:
Prorector pentru activitatea didactică
O.Dandara,  prof. univ., _____________
„____” ____________2015
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE
ORARUL SESIUNII DE PROMOVARE LICENŢĂ    

Data

Ora Începutul examenului Disciplina
Profesorul Aula
31.03,7.04, 11.10 11.00 Filosofia politică A.Suceveanu 525
2.04,4.04 14.20,9.00
10.04ex
31.03,7.04 8.00,9.20 14.20 Didactica disciplinei
A.Suceveanu 533
2.04 14.20 525
9.04ex
31.03, 7.04,
9.04ex
11.10 14.20 Practica didactică A.Suceveanu 525
1.04,2.04 11.10,15.00 12.45 Etica profesională. Managementul comunicării S.Scutelnic,V.Erhan 525
3,04,6.04 9.20
8.04ex
31.03,3.04,
6.04ex
12.45 12.45 Filosofie socială. Ştiinţă şi Morală D.Căldare, P.Vizir 525
MASTER
1.04,7.04,
8.04ex
12.45 12.45 Analiza acţiunii comunicative în relaţii publice S.Grosu 430
3.04,4.04 12.45,9.00,11.00 11.00 Praxiologie. Antropologia cognitiva E.Saharneanu A.Suceveanu 525
7.04
10.04ex
11.10
Decanul Facultăţii de Istorie şi FiloSofie
Conf. univ. dr.                                                                                                                     I. Gumenâi

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved