DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

Biblioteca virtuală conţine un șir de cărţi disponibile pe site-ul departamentului:
 
1.                  A. C. Grayling - Russell. O scurtă introducere  https://www.scribd.com/document/193454965/A-C-Grayling-Russell-O-Scurta-Introducere
2.                  A. C. Grayling - Wittgenstein (Maeştrii spiritului)  https://www.scribd.com/document/326551660/A-C-Grayling-Wittgenstein-Maestrii-Spiritului
3.                  A. J. Ayer - Hume: o scurtă introducere  http://fliphtml5.com/uzox/xbxb/basic
4.                 Alain de Libera - Cearta universaliilor  https://www.scribd.com/doc/77108555/Alain-de-Libera-Cearta-Universaliilor
5.                  Alain Graf - Marii filosofi contemporani  https://www.scribd.com/document/133429945/Alain-Graf-Marii-Filosofi-Contemporani
6.              Alan Montefiore - Introducere modernă în filozofia moralei  https://issuu.com/raducom/docs/alan_montefiore_-_introducere_moder
7.              Albert cel Mare - Despre destin  https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Albert%20cel%20Mare%20-%20Despre%20destin.pdf
8.              Alexandre Koyré - De la lumea închisă la universul infinit  https://issuu.com/raducom/docs/alexandre_koyre-de_la_lumea_inchisa
9.              Alexandru Boboc (ed.) - Filosofi contemporani (II)  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_boboc_-_filosofi_contempo
10.              Alexandru Boboc et al. - Studii de istorie a filosofiei universale, vol. 19  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_boboc_et_al.-studii_de_is_b348c1c10f0097
11.              Alexandru Petrescu - Lucian Blaga: o nouă paradigmă în filosofia ştiinţei  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_petrescu-lucian_blaga__o_
12.              Alexandru Surdu - Elemente de logică intuiţionistă  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_surdu-elemente_de_logica_
13.              Alexandru Surdu - Filosofia modernă: orientări fundamentale  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_surdu-filosofia_moderna-p
14.              Alexandru Surdu - Logica clasică şi logica matematică  https://issuu.com/raducom/docs/alexandru_surdu-logica_clasica_si_l
15.              Alexandru Surdu, Sergiu Bălan - Studii de teoria categoriilor, vol. 1  http://www.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Studii%20de%20teoria%20categoriilor/Studii%20de%20teoria%20categorii%20vol%201.pdf
16.              Allan S. Janik, Stephen S. Toulmin - Viena lui Wittgenstein  https://www.scribd.com/document/47477708/Allan-Janik-Stephen-Toulmin-Viena-lui-Wittgenstein
17.              Alvin Plantinga - Natura necesităţii  https://issuu.com/raducom/docs/alvin_plantinga_-_natura_necesitati
18.              Amos Funkenstein - Teologie şi imaginaţia ştinţifică  http://filosofia.at.ua/_ld/0/12_6712921-Amos-Fu.pdf
19.              Ana Felicia Ştef - Manual de greacă veche  https://www.scribd.com/document/252416896/Ana-Felicia-Stef-Manual-de-Greaca-Veche-Humanitas-1996
20.              André Comte-Sponville - Mic tratat al marilor virtuţi  https://issuu.com/raducom/docs/andre_comte-sponville_-_mic_tratat_
21.              Andrei Cornea - Platon. Filosofie şi cenzură  https://issuu.com/raducom/docs/andrei_cornea_-_platon._filozofie_s
22.              Andrei Pleşu - Minima moralia  https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/andrei-plesu-minima-moralia.pdf
23.              Anselm - De ce s-a făcut Dumnezeu om  https://issuu.com/raducom/docs/anselm_de_canterbury-de_ce_s-a_facu_fc6cee28d8b32b
24.              Anthony Gottlieb - Filosoful martir: Socrate https://www.scribd.com/document/146632676/Socrate-Filosoful-Martir-06281e4c3a6c327851e0a0c0725dadc8
25.              Anthony Kenny - Toma d'Aquino (Maeştrii spiritului)  https://issuu.com/raducom/docs/anthony_kenny-toma_d_aquino__maestr
26.              Anton Dumitriu - Culturi eleate şi culturi heraclitice  https://issuu.com/raducom/docs/anton_dumitriu-culturi_eleate_si_cu
27.              Anton Dumitriu - Logica polivalentă  https://issuu.com/raducom/docs/anton_dumitriu_-_logica_polivalenta
28.              Anton Dumitriu - Soluția paradoxelor logico-matematice  https://ro.scribd.com/doc/272885126/Anton-Dumitriu-Solutia-Paradoxelor-Logico-matematice-Editura-%C8%98tiin%C8%9Bific%C4%83-1966
29.              Aram M. Frenkian - Scepticismul grec  https://issuu.com/raducom/docs/aram_m._frenkian_-_scepticismul_gre
30.              Aristotel - De anima. Parva naturalia  https://issuu.com/raducom/docs/aristotel_-_de_anima._parva_natural
31.              Aristotel - Etica nicomahică   https://www.scribd.com/doc/20759493/Aristotel-Etica-nicomahica
32.              Aristotel - Metafizica  https://www.scribd.com/doc/120143535/Aristotel-Metafizica
33.              Aristotel - Organon, vol. I  https://www.scribd.com/document/28851405/ARISTOTEL-ORGANON-I
34.              Aristotel - Poetica  https://issuu.com/raducom/docs/aristotel-poetica-editura___tiin__i
35.              Aristotel - Politica https://www.scribd.com/doc/25315388/Aristotel-Politica
36.              Aristotel - Retorica  https://issuu.com/raducom/docs/aristotel_-_retorica
37.              Aristotel et al. - Despre eternitatea lumii  https://issuu.com/raducom/docs/aristotel_et_al._-_despre_eternitat
38.              Arthur Koestler - Lunaticii  https://issuu.com/raducom/docs/arthur_koestler-lunaticii-humanitas
39.              Arthur O. Lovejoy - Marele lanţ al fiinţei  https://issuu.com/raducom/docs/arthur_o._lovejoy-marele_lant_al_fiintei-humanitas
40.              Arthur Schopenhauer - Eseu despre liberul arbitru  https://issuu.com/raducom/docs/arthur_schopenhauer_-_eseu_despre_l
41.              Arthur Schopenhauer - Lumea ca voință și reprezentare, vol. 2  https://issuu.com/raducom/docs/arthur_schopenhauer-lumea_ca_vointa
42.              Arthur Schopenhauer - Lumea ca voinţă şi reprezentare, vol. 1  https://www.scribd.com/doc/4425694/Arthur-Schopenhauer-Lumea-ca-vointa-si-reprezentare-vol-1
43.              Arthur Schopenhauer - Lumea ca voinţă şi reprezentare, vol. 3  https://issuu.com/raducom/docs/arthur_schopenhauer-lumea_ca_vointa_si_reprezentar
44.              Auguste Comte - Discurs asupra spiritului pozitiv  https://issuu.com/raducom/docs/auguste_comte-discurs_asupra_spiritului_pozitiv-ed
45.              Augustin - Confesiuni  http://www.philippide.ro/persoane/Volume/E.%20Munteanu_Confesiuni.pdf
46.              Augustin - De dialectica  http://www.philippide.ro/persoane/Volume/E.%20Munteanu_De%20dialectica.pdf
47.              Augustin - Solilocvii  https://issuu.com/raducom/docs/augustin-solilocvii-humanitas__1993_b2aa1157229ae5
48.              Aurel Cazacu - Teoria argumentării  https://issuu.com/raducom/docs/aurel_cazacu_-_teoria_argumentarii
49.              Bernard Williams - Moralitatea  https://issuu.com/raducom/docs/bernard_williams-moralitatea-punct_
50.              Bertrand Russell - De ce nu sînt creştin  https://issuu.com/raducom/docs/bertrand_russell-de_ce_nu_am_deveni
51.              Bertrand Russell - Istoria filosofiei occidentale, vol. I  https://issuu.com/raducom/docs/bertrand_russell_-_istoria_filosofi
52.              Bertrand Russell - Problemele filosofiei  https://paideiacab.files.wordpress.com/2013/05/bertrand-russell-problemele-filosofiei.pdf
53.              Blaise Pascal - Cugetări  https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Blaise%20Pascal%20-%20Cugetari.pdf
54.              Blaise Pascal - Scrieri alese  https://issuu.com/raducom/docs/blaise_pascal_-_scrieri_alese
55.              Boethius - Mângâierile filosofiei  https://www.scribd.com/document/257941651/Boethius-Mangaierile-filosofiei-2003-pdf
56.              Cătălin Zamfir, Lascăr Vlăsceanu - Dicţionar de sociologie  https://www.scribd.com/doc/223514702/Dictionar-de-Sociologie-Catalin-Zamfir-Lazar-Vlasceanu-1998-376p
57.              Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca - Tratat de argumentare  https://issuu.com/raducom/docs/chaim_perelman-tratat_de_argumentar
58.              Charles Sanders Peirce - Semnificaţie şi acţiune  https://issuu.com/raducom/docs/c._s._peirce_-_semnificatie_si_acti
59.              Cicero - Despre divinaţie  https://issuu.com/raducom/docs/cicero_-_despre_divinatie
60.              Claude Lévi-Strauss - Antropologia structurală  https://monoskop.org/images/a/a1/Levi-Strauss_Claude_Antropologia_structurala_1978.pdf
61.              Comentarii la tratatul "Despre interpretare" al lui Aristotel  https://issuu.com/raducom/docs/comentarii_la_tratatul__despre_inte
62.              Confucius - Analecte  https://www.scribd.com/doc/86564312/Confucius-Analecte
63.              Constantin Aslam - Constantin Noica: spre un model neoclasic de gândire  http://www.caslam.ro/docs/noica.pdf
64.              Constantin Grecu, Iancu Lucica - Logică şi ontologie  https://issuu.com/raducom/docs/constantin_grecu__iancu_lucica-logi/198
65.              Constantin Noica - Cuvânt împreună despre rostirea românească  https://www.scribd.com/doc/8634880/Cuvant-Impreuna-Despre-Rostirea-Romaneasca-de-Constant-In-Noica
66.              Constantin Noica - Despărţirea de Goethe  https://issuu.com/raducom/docs/constantin_noica-despartirea_de_goe
67.              Constantin Noica - Jurnal filozofic  https://monoskop.org/File:Noica_Constantin_Jurnal_filozofic_1990.pdf
68.              Constantin Noica - Schiţă pentru istoria lui Cum este cu putinţă ceva nou  https://monoskop.org/File:Noica_Constantin_Schita_pentru_istoria_lui_Cum_e_cu_putinta_ceva_nou_1995.pdf
69.              Constantin Noica - Sentimentul românesc al fiinţei  https://monoskop.org/File:Noica_Constantin_Sentimentul_romanesc_al_fiintei_1996.pdf
70.              Constantin Sălăvăstru - Mic tratat de oratorie  https://issuu.com/raducom/docs/constantin_salavastru-mic_tratat_de
71.              D. M. Pippidi - Fragmentele eleaţilor  https://issuu.com/raducom/docs/d._m._pippidi_-_fragmentele_eleatil
72.              Daniel Barbu - Bizanţ contra Bizanţ  https://www.academia.edu/17061644/Barbu_Daniel_Bizant_contra_Bizant
73.              David Hume - Cercetare asupra intelectului omenesc  https://issuu.com/raducom/docs/david_hume_-_cercetare_asupra_intel
74.              David Hume - Eseuri politice  https://issuu.com/raducom/docs/david_hume_-_eseuri_politice
75.              David Le Breton - Antropologia corpului şi modernitatea  https://monoskop.org/File:David_Le_Breton-Antropologia_corpului_si_modernitatea-Amarcord_(2002).pdf
76.              David Lewis - Despre pluralitatea lumilor  https://issuu.com/raducom/docs/david_lewis_-_despre_pluralitatea_l
77.              David Ross - Aristotel  https://issuu.com/raducom/docs/david_ross-aristotel-humanitas__199
78.          David Schmidtz - Elemente ale dreptăţii  https://www.scribd.com/document/327916864/David-Schmidtz-Elemente-ale-dreptatii-Humanitas-2012-pdf
79.          Despre Pythagora si Pythagorei: Philolaos  https://issuu.com/raducom/docs/philolaos_-_despre_pythagora_si_pyt
80.          Dimitrie Cantemir - Mic compendiu asupra întregii învăţături a logicii  https://monoskop.org/File:Cantemir_Dimitrie_Mic_compendiu_asupra_%C3%AEntregii_%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83turi_a_logicii_1995.pdf
81.          Diogenes Laertios - Despre vieţile şi doctrinele filosofilor  https://issuu.com/raducom/docs/diogenes_laertios_-_despre_vie__ile
82.          Dumitru Gheorghiu - Logica generală, vol. I  https://issuu.com/raducom/docs/dumitru_gheorghiu_-_logica_generala_b649ec10067eab
83.          Dumitru Gheorghiu - Logica generală, vol. II  https://issuu.com/raducom/docs/dumitru_gheorghiu_-_logica_generala_17533fcdabb4a6
84.          Edmund Husserl - Cercetări logice I  https://issuu.com/raducom/docs/edmund_husserl_-_cercetari_logice_i_19db1a48dc4c92
85.          Edmund Husserl - Criza umanităţii europene şi filosofia  https://issuu.com/raducom/docs/edmund_husserl_-_criza_umanitatii_e
86.          Edmund Husserl - Filosofia ca ştiinţă riguroasă  https://issuu.com/raducom/docs/edmund_husserl_-_filosofia_ca_stiin
87.          Edmund Husserl - Meditaţii carteziene  https://www.scribd.com/document/227258594/Edmund-Husserl-Meditatii-Carteziene-Humanitas-1994
88.          Emil Cioran - Amurgul gândurilor  https://raileanumariana.files.wordpress.com/2016/09/emil-cioran-amurgul-gindurilor.pdf
89.          Emil Cioran - Cartea amăgirilor  https://www.scribd.com/doc/92289706/Emil-Cioran-Cartea-Amagirilor-doc
90.          Emil Cioran - Îndreptar pătimaş  https://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/10/emil-cioran-indreptar-patimas.pdf
91.          Emil Cioran - Lacrimi şi sfinţi  https://issuu.com/raducom/docs/emil_cioran-lacrimi_si_sfinti-human
92.          Emil Cioran - Pe culmile disperării  https://gawrylyta.files.wordpress.com/2011/10/emil-cioran-pe-culmile-disperarii.pdf
93.          Emil Cioran - Revelaţiile durerii  https://monoskop.org/File:Emil_Cioran-Revelatiile_durerii-Echinox_(1990).pdf
94.          Emil Cioran - Silogismele amărăciunii  https://monoskop.org/File:Emil_Cioran-Silogismele_amaraciunii-Humanitas_(1992).pdf
95.          Emil Cioran - Tratat de descompunere  https://monoskop.org/images/7/7c/Cioran_Emil_Tratat_de_descompunere.pdf
96.          Emile Brehier - Filosofia lui Plotin https://issuu.com/raducom/docs/emile_brehier_-_filosofia_lui_ploti
97.          Erich Fromm - Texte alese  https://monoskop.org/File:Fromm_Erich_Texte_alese_1983.Pdf
98.          Etienne Gilson - Filozofia în Evul Mediu  https://issuu.com/raducom/docs/etienne_gilson-filozofia_in_evul_mediu-humanitas__
99.          Etienne Gilson - Introducere în filosofia creştină  https://issuu.com/raducom/docs/etienne_gilson-introducere_in_filos
100.          Eugen Coşeriu - Istoria filozofiei limbajului  https://issuu.com/raducom/docs/eugen-coseriu-istoria-filozofiei-li
101.          F. W. J. Schelling - Sistemul idealismului transcendental  https://issuu.com/raducom/docs/f._w._j._schelling_-_sistemul_ideal
102.          Fernand Robert - Religia greacă  https://issuu.com/raducom/docs/fernand_robert-religia_greaca-teora
103.          Francis Bacon - Noul Organon  https://issuu.com/raducom/docs/francis_bacon-noul_organon-editura_
104.          Frederic Copleston - Istoria filosofiei II: filosofia medievală  https://issuu.com/raducom/docs/frederic_copleston-istoria_filosofi
105.          Friedrich Nietzsche - Aşa grăit-a Zarathustra (trad. Tăuşan)  https://es.slideshare.net/EllyElly2/127957281-friedrichnietzscheasagraitazarathustra
106.          Friedrich Nietzsche - Dincolo de bine şi de rău  https://paideiacab.files.wordpress.com/2013/05/friedrich-nietzsche-dincolo-de-bine-si-de-rau.pdf
107.          Friedrich Nietzsche - Ecce Homo  http://cnqzu.com/library/Philosophy/Ecce%20Homo.pdf
108.          Friedrich Nietzsche - Genealogia moralei  https://issuu.com/raducom/docs/friedrich_nietzsche-genealogia_mora
109.          Friedrich Nietzsche - Naşterea filosofiei  https://issuu.com/raducom/docs/friedrich_nietzsche-nasterea_filoso
110.          Friedrich Nietzsche - Noi, filologii  https://issuu.com/raducom/docs/friedrich_nietzsche-noi__filologii-
111.          Friedrich Nietzsche - Voinţa de putere  https://www.scribd.com/document/128035365/Friedrich-Nietzsche-Vointa-de-Putere-Aion-1999
112.          G. H. von Wright - Normă şi acţiune  https://issuu.com/raducom/docs/g._h._von_wright_-_norma_si_actiune/234
113.          G. W. F. Hegel - Fenomenologia spiritului  https://www.scribd.com/doc/51881756/G-W-F-Hegel-Fenomenologia-spiritului
114.          G. W. F. Hegel - Lecţii despre Platon  https://issuu.com/raducom/docs/hegel_-_lectii_despre_platon
115.          G. W. F. Hegel - Prelegeri de istorie a filozofiei, vol. I  https://issuu.com/raducom/docs/georg_wilhelm_friedrich_hegel_-_pre
116.          G. W. F. Hegel - Principiile filosofiei dreptului  https://issuu.com/raducom/docs/g._w._f._hegel_-_principiile_filoso
117.          G. W. Leibniz - Noi eseuri asupra intelectului omenesc  https://issuu.com/raducom/docs/leibniz_-_noi_eseuri_asupra_intelec
118.          Gabriel Cristescu - Logica: note de curs  https://issuu.com/raducom/docs/gabriel_cristescu_-_logica__note_de
119.          Gh. Vlăduţescu - Ontologie şi metafizică la greci. Platon  https://issuu.com/raducom/docs/gh._vladutescu_-_ontologie_si_metaf
120.          Gheorghe Enescu - Dicţionar de logică  https://issuu.com/raducom/docs/gheorghe_enescu-dictionar_de_logica
121.          Gheorghe Enescu - Fundamentele logice ale gândirii  https://issuu.com/raducom/docs/gheorghe_enescu_-_fundamentele_logi
122.          Gheorghe Enescu - Introducere în logica matematică  https://www.scribd.com/doc/131978543/Gheorghe-Enescu-Logica-SimbolicaGheorghe-Enescu-Logica-simbolica
123.          Gheorghe Enescu - Logica simbolică  https://www.scribd.com/doc/131978543/Gheorghe-Enescu-Logica-SimbolicaGheorghe-Enescu-Logica-simbolica
124.          Gheorghe Vlăduţescu - O istorie a ideilor filosofice  https://issuu.com/raducom/docs/gheorghe_vladutescu-o_istorie_a_ide
125.          Gilles Deleuze - Diferenţă şi repetiţie  https://issuu.com/raducom/docs/gilles_deleuze-diferenta_si_repetit
126.          Gilles Lipovetsky - Amurgul datoriei  https://issuu.com/raducom/docs/gilles_lipovetsky-amurgul_datoriei-
127.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 1  https://issuu.com/raducom/docs/giordano_bruno-opere_italiene_vol.__050d9231eb21b6
128.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 2  https://issuu.com/raducom/docs/giordano_bruno-opere_italiene_vol.__dc5245bf9ce1a3/176
129.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 3  https://issuu.com/raducom/docs/giordano_bruno-opere_italiene_vol._
130.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 4  https://issuu.com/raducom/docs/giordano_bruno-opere_italiene_vol.__9600e3d8551522
132.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 6  https://issuu.com/raducom/docs/giordano_bruno-opere_italiene_vol._6-humanitas__20
133.          Giordano Bruno - Opere italiene, vol. 7  https://static.cartepedia.ro/api/file/attach/3211
134.          Giovanni Pico della Mirandola - Raţionamente sau 900 de teze  https://issuu.com/raducom/docs/giovanni_pico_della_mirandola_-_rat
135.          Gottlob Frege - Fundamentele aritmeticii  https://issuu.com/raducom/docs/gottlob_frege_-_fundamentele_aritme
136.          Gottlob Frege - Scrieri logico-filosofice I  https://issuu.com/raducom/docs/gottlob_frege_-_scrieri_logico-filo
137.          Gregory Vlastos - Socrate: ironist şi filozof moral  https://issuu.com/raducom/docs/gregory_vlastos_-_socrate__ironie_s
138.          Grigore Tăuşan - Filosofia lui Plotin  https://issuu.com/raducom/docs/grigore_tausan_-_filosofia_lui_plot
139.          Hannah Arendt - Condiţia umană  https://issuu.com/raducom/docs/hannah_arendt-conditia_umana-idea_d
140.          Hannah Arendt - Făgăduinţa politicii  https://issuu.com/raducom/docs/hannah_arendt-fagaduinta_politicii-/197
141.          Henri Bergson - Cele două surse ale moralei şi religiei  https://www.scribd.com/doc/25346856/Henri-Bergson-Cele-Doua-Surse-Ale-Moralei-Si-Religiei
142.          Henri Bergson - Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei  https://www.scribd.com/document/12544651/Henri-Bergson-Eseu-Asupra-Datelor-Imediate-Ale-Constiintei
143.          Henri Bergson - Evoluţia creatoare  https://www.scribd.com/document/153176649/Henri-Bergson-Evolutia-Creatoare
142.          Henri Bergson - Gândirea şi mişcarea https://tonysss.files.wordpress.com/2013/07/henri-bergson-gandirea-si-miscarea.pdf
143.          Henri Poincaré - Ştiinţă şi ipoteză  https://issuu.com/raducom/docs/henri_poincare_-_stiinta_si_ipoteza
144.          Henry Chadwick - Augustin (Maeştrii spiritului)  https://www.scribd.com/doc/262472728/Henry-Chadwick-Augustin-Maestrii-spiritului-Humanitas-1998-pdf
145.          Herbert Marcuse - Scrieri filozofice  https://issuu.com/raducom/docs/herbert_marcuse_-_scrieri_filozofic
146.          Hilary Putnam - Adevăr, raţiune şi istorie  https://issuu.com/raducom/docs/hilary_putnam-ratiune__adevar_si_is
147.          Ian Stewart - Îmblânzirea infinitului: povestea matematicii  https://www.scribd.com/doc/128095891/Ian-Stewart-Imblanzirea-Infinitului-Povestea-Matematicii
148.          Ian Stewart - Numerele naturii  https://issuu.com/raducom/docs/ian_stewart-numerele_naturii-humani
149.          Iancu Lucica - Logica generală, vol. 1  https://www.scribd.com/document/252146342/Iancu-Lucica-Logica-Generala-Vol-1-Editura-Tehnica-2008
150.          Ilie Pârvu - Cum se interpretează operele filosofice  https://issuu.com/raducom/docs/ilie_parvu-cum_se_interpreteaza_ope
151.          Ilie Pârvu - Introducere în epistemologie  https://issuu.com/raducom/docs/ilie_parvu_-_introducere_in_epistem
152.          Ilie Pârvu - Posibilitatea experienţei  https://issuu.com/raducom/docs/ilie_parvu-posibilitatea_experiente
153.          Immanuel Kant - Antropologia din perspectivă pragmatică  https://tonysss.files.wordpress.com/2013/06/immanuel-kant-antropologia-din-perspectiva-pragmatica.pdf
154.          Immanuel Kant - Critica facultăţii de judecare  https://issuu.com/raducom/docs/immanuel_kant_-_critica_facultatii_
155.          Immanuel Kant - Critica raţiunii practice  https://issuu.com/raducom/docs/immanuel_kant_-_critica_ratiunii_pr
156.          Immanuel Kant - Critica raţiunii pure  https://www.scribd.com/doc/21437070/Immanuel-Kant-Critica-ra%C5%A3iunii-pure-Kantinomus
157.          Immanuel Kant - Despre pedagogie  http://aecau.ro/userfiles/files/ebooks/301/333ImmanuelKantDesprepedagogie.pdf
158.          Immanuel Kant - Logica generală  https://issuu.com/raducom/docs/immanuel_kant_-_logica_generala
159.          Immanuel Kant - Prolegomene la orice metafizică viitoare care se va putea înfăţişa drept ştiinţă http://goo.gl/luTnQ3
160.          Immanuel Kant - Religia doar în limitele raţiunii  https://issuu.com/raducom/docs/immanuel_kant_-_religia_doar_in_lim
161.          Immanuel Kant - Spre pacea eternă  https://www.scribd.com/doc/121836174/Immanuel-Kant-Spre-pacea-eterna
162.          Ioan Hirghiduş - Epistemologie  https://issuu.com/raducom/docs/ioan_hirghidus-epistemologie-focus_
163.          Ion Banu (ed.) - Filosofia greacă până la Platon (vol. I, partea 2)  https://issuu.com/raducom/docs/ion_banu_-_filosofia_greaca_pana_la
164.          Ion Banu (ed.) - Filosofia greacă până la Platon (vol. II, partea 1)  https://issuu.com/raducom/docs/ion_banu_-_filosofia_greaca_pana_la_9f5c443d1ffada
165.          Ion Banu (ed.) - Filosofia greacă până la Platon (vol. II, partea 2)  https://issuu.com/raducom/docs/ion_banu_-_filosofia_greaca_pana_la_5f28f422a048b1
166.          Ion Bănşoiu (ed.) - Filosofia preclasică greacă  https://issuu.com/raducom/docs/filosofia_preclasica_greaca
167.          Ion Tudosescu - Acţiunea socială eficientă  https://issuu.com/raducom/docs/ion_tudosescu_-_actiunea_sociala_ef
168.          Ion Tudosescu - Dialectica actuală a vieţii sociale şi sensul istoriei  https://www.scribd.com/doc/17328782/2-ITudosescu-Dialectica-actuala
169.          Ion Tudosescu - Filosofia şi condiţia umană  https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-conditia-umana.pdf
170.          Ionel Nariţa - Analiza logică  https://issuu.com/raducom/docs/ionel_narita-analiza_logica-delabis
171.          Ionel Nariţa - Logica simbolică  https://issuu.com/raducom/docs/ionel_narita-logica_simbolica-editu/23
172.          Isaiah Berlin - Puterea ideilor  https://issuu.com/raducom/docs/isaiah_berlin-puterea_ideilor-human
173.          J. M. Bochenski - Ce este autoritatea?  https://issuu.com/raducom/docs/j._m._bochenski-ce_este_autoritatea
174.          Jacqueline Russ - Metodele în filosofie  https://issuu.com/raducom/docs/jacqueline_russ-metodele_in_filosof
175.          Jacques Derrida - Diseminarea  https://issuu.com/raducom/docs/jacques_derrida-diseminarea-univers
176.          Jacques Monod - Hazard şi necesitate  https://monoskop.org/File:Monod_Jacques_Hazard_si_necesitate.pdf
177.          James M. Buchanan - Limitele libertăţii  https://issuu.com/raducom/docs/james_m._buchanan-limitele_libertat
178.          Jean Beaufret - Lecţii de filosofie, vol. 2  https://issuu.com/raducom/docs/jean_beaufret_-_lectii_de_filosofie
179.          Jean Brun - Neoplatonismul  https://issuu.com/raducom/docs/jean_brun_-_neoplatonismul/39
180.          Jean Brun - Socrate (Maeştrii spiritului)  https://issuu.com/raducom/docs/jean_brun-socrate__maestrii_spiritu
181.          Jean-Jacques Rousseau - Contractul Social  https://issuu.com/raducom/docs/jean_jacques_rousseau_-_contractul_
182.          Jean-Jacques Rousseau - Emil, sau despre educaţie  https://issuu.com/raducom/docs/jean-jacques_rousseau_-_emil_sau_de
183.          Jean-Paul Sartre - Fiinţa şi neantul  https://www.scribd.com/doc/45924065/Jean-Paul-Sartre-Fiinta-Si-Neantul
184.          Jean-Paul Sartre - Imaginaţia  https://issuu.com/raducom/docs/jean-paul_sartre-imaginatia-aion__1
185.          Johann Gottlieb Fichte - Doctrina ştiinţei  https://es.scribd.com/document/338962034/Johann-Gottlieb-Fichte-Doctrina-stiintei-pdf
186.          John Cottingham - Raţionaliştii (Maeştrii spiritului)  https://www.scribd.com/document/337551866/Mae%C5%9Ftrii-Spiritului-John-Cottingham-Ra%C5%A3ionali%C5%9Ftii
187.          John Locke - Eseu asupra intelectului omenesc (vol. I)  https://issuu.com/raducom/docs/john_locke_-_eseu_asupra_intelectul
188.          John Locke - Eseu asupra intelectului omenesc (vol. II)  https://issuu.com/raducom/docs/john_locke_-_eseu_asupra_intelectul_2cac43f41e58c6
189.          John Stuart Mill - Utilitarismul  https://issuu.com/raducom/docs/j.s._mill_-_utilitarismul
190.          Jonathan Barnes - Aristotel (Maeştrii spiritului)  https://issuu.com/raducom/docs/jonathan_barnes-aristotel__maestrii/12
191.          Jonathan Dancy, Ernest Sosa - Dicţionar de filosofia cunoaşterii, vol. 2  https://issuu.com/raducom/docs/jonathan_dancy__ernest_sosa-diction_24a0d6a2190808
192.          Jonathan Dancy, Ernest Sosa - Dicţionar de filosofia cunoaşterii, vol. 1  https://issuu.com/raducom/docs/jonathan_dancy__ernest_sosa-diction
193.          Jostein Gaarder - Lumea Sofiei  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmaXppY2Ftb2Rlcm5heGlpZnxneDo3YTJiZmI5OWI2MGNhNmY4
194.          Karl Popper - Filosofie socială şi filosofia ştiinţei  https://monoskop.org/File:Karl_Popper-Filosofie_sociala_si_filosofia_stiintei-Trei_(2000).pdf
195.          Karl Popper - Logica cercetării  https://monoskop.org/File:Popper_Karl_Logica_cercetarii_1981.pdf
196.          Karl Popper - Mitul contextului  https://issuu.com/raducom/docs/karl_r._popper_-_mitul_contextului
197.          Karl R. Popper - Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte  https://issuu.com/raducom/docs/karl_r._popper_-_cunoasterea_si_pro
198.          Lao Zi - Cartea despre Dao şi putere  https://issuu.com/raducom/docs/lao_zi_-_cartea_despre_dao_si_puter
199.          Laurenţiu Staicu - Metafizica genurilor naturale  https://issuu.com/raducom/docs/laurentiu_staicu-metafizica_genuril
200.          Leszek Kolakowski - Horror metaphysicus  https://www.scribd.com/doc/240238530/Leszek-Kolakowski-Horror-Metaphysicus-ALL-1997
201.          Luc Ferry - Învaţă să trăieşti  https://issuu.com/raducom/docs/luc_ferry-invata_sa_traiesti-curtea
202.          Luc Ferry - Noua ordine economică: copacul, animalul şi omul  https://issuu.com/raducom/docs/luc_ferry-noua_ordine_economica-aug
203.          Ludwig Wittgenstein - Caietul albastru  https://www.scribd.com/doc/125816247/Ludwig-Wittgenstein-Caietul-Albastru
204.          Ludwig Wittgenstein - Cercetări filosofice  https://www.scribd.com/document/10034681/Ludwig-Witt-Gen-Stein-Cercetari-Filozofice
205.          Ludwig Wittgenstein - Despre certitudine  https://issuu.com/raducom/docs/ludwig_wittgenstein_-_despre_certit
206.          Ludwig Wittgenstein - Jurnale 1914-1916  https://issuu.com/raducom/docs/ludwig_wittgenstein_-_jurnale_1914-
207.          Ludwig Wittgenstein - Lecţii şi convorbiri despre estetică, psihologie şi credinţa religioasă  https://issuu.com/raducom/docs/ludwig_wittgenstein_-_lectii_si_con
208.          Ludwig Wittgenstein - Tractatus Logico-Philosophicus  https://issuu.com/raducom/docs/ludwig_wittgenstein_-_tractatus_log
209.          Marc Aureliu - Către sine însuşi  https://issuu.com/raducom/docs/marc_aureliu-catre_sine_insusi-vest
210.          Marin Ţurlea, George Lăzăroiu - Sens şi adevăr  https://issuu.com/raducom/docs/marin_turlea__george_lazaroiu-sens__e920c657761ed9/54
211.          Mario Bunge - Ştiinţă şi filosofie  https://issuu.com/raducom/docs/mario_bunge_-_stiinta_si_filosofie
212.          Martin Heidegger - Conceptul de timp  https://ru.scribd.com/document/167342213/Martin-Heidegger-Conceptul-de-Timp
213.          Martin Heidegger - Despre miza gândirii  https://www.scribd.com/document/128155882/Martin-Heidegger-Despre-Miza-Gandirii-Humanitas-2007
214.          Martin Heidegger - Ființă și timp  https://www.academia.edu/5678221/25309437-Martin-Heidegger-Fiinta-si-Timp
215.          Martin Heidegger - Introducere în metafizică  https://issuu.com/raducom/docs/martin_heidegger_-_introducere_in_m_640dcb89dbc93d
216.          Martin Heidegger - Ontologie. Hermeneutica facticităţii  https://issuu.com/raducom/docs/martin_heidegger_-_ontologie._herme_6d3d5da07915c1
217.          Martin Heidegger - Problemele fundamentale ale fenomenologiei  https://issuu.com/raducom/docs/martin_heidegger_-_problemele_funda
218.          Martin Heidegger - Repere pe drumul gîndirii  https://issuu.com/raducom/docs/martin_heidegger_-_repere_pe_drumul
219.          Max Scheler - Omul resentimentului  https://issuu.com/raducom/docs/max_scheler_-_omul_resentimentului_
220.          Max Weber - Etica protestantă şi spiritul capitalismului  https://issuu.com/raducom/docs/max_weber_-_etica_protestanta_si_sp
221.          Michael Carrithers - Buddha (Maeştrii spiritului)  https://www.scribd.com/document/129788021/Michael-Carrithers-Buddha-Maestrii-Spiritului-Humanitas-1996
222.          Michael Devitt, Kim Sterelny - Limbaj şi realitate  https://issuu.com/raducom/docs/michael_devitt__kim_sterelny-limbaj
223.          Michael Dummett - Originile filosofiei analitice  https://www.academia.edu/1430406/Michael_Dummett_Originile_filosofiei_analitice_Dacia_Cluj-Napoca_2004
224.          Mihai Nasta - Despre Pythagora şi pythagorei  https://issuu.com/raducom/docs/mihai_nasta_-_despre_pitagora_si_pi
225.          Mihail Radu Solcan - Arta răului cel mai mic  https://issuu.com/raducom/docs/mihail_radu_solcan-arta_raului_cel_/15
226.          Mihail Radu Solcan - Conceptul de mecanism economic şi diversele sisteme economice  https://issuu.com/raducom/docs/mihail_radu_solcan-conceptul_de_mec

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved