DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 Felicităm premianții
Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești
din 28 februarie 2014
ediția a XVIII-a
Etapa I
 
Secția Antropologie
Locul I
Cebotari Nadejda, Antropologie, anul III: Alt Chișinău, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
Locul II
Raețchii Irina, Antropologie, anul III: Poveștile ca model de acțiune socială, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
Locul III
Nenescu Lilia, Antropologie, anul I: Contribuția educației non-formale în dezvoltarea inteligenței emoționale, coord. şt. V. Erhan, lect. univ
 
Mențiuni:
1.     Popa Grigore, anul III, coord. şt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
2.     Cojocaru Sabina, anul I, coord. şt. V. Erhan, lect. univ.
3.     Cebotari Valentina, anul III, coord. șt. A. Popa, lect. super.
4.     Zhurea Ievghen, anul III, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
 
Secția Filosofie
Locul I
Simciuc Dumitru, Sîrbu Costică, Filosofie, anul III: Aspectul tragic al culturii ca realizări de valori, coord. șt. A. Suceveanu, dr., conf. univ.; E. Bogatu, dr., conf. univ.
Locul II
Răilean Cristina, Filosofie, anul II: Gândirea Celuilalt ca regândire de sine, coord. şt. Al. Lupuşor, lect. univ.
Locul III
Guragata Sorin, Filosofie, anul I: Oracolul din Delfi: profeție şi informaţie, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
 
Mențiuni:
1.     Scutelnic Valeria, anul I, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
2.     Malai Iurie, anul II, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
3.     Modval Maria, anul II, coord. şt. V. Ţapoc, dr. hab., prof. univ.
4.     Dodon Diana, anul I, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
5.     Morari Nicoleta, anul I, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
6.     Balta Victoria, anul II, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
7.     Neagu Nadejda, anul II, coord. şt. V. Ţapoc, dr. hab., prof. univ.
 Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Istorie si Filosofie
         
organizeaza Sesiunea Nationala de comunicari stiintifice studentesti, editia a XVIII-a Etapa I
Vineri, 28 februarie, USM, Blocul Central
SECŢIA FILOSOFIE, Aud. 518, 8:00-13.00 
1. Odajiu Victor, anul III – Principiile kopimismului, coord. şt. Al. Lupuşor, lect. univ.
2. Guragata Sorin, anul I – Oracolul din Delfi: predicție şi informaţie, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
3. Răilean Cristina, anul II – Cunoaşterea de sine şi căutarea Celuilalt, coord. şt. Al. Lupuşor, lect. univ.
4. Neagu Nadejda,  anul II – Filosofia – un remediu împotriva prostiei în contemporaneitate, coord. şt. V. Ţapoc, dr. hab., prof. univ.
5. Botnari Andrei, anul III - Actualitatea teoriilor clasice ale contractualismului: perspectiva interacțiunii dintre om și societate la Th. Hobbes, coord. şt. D. Dodul, dr., conf. univ.
6. Dodon Dianaanul I - Chipul filosofului în viziunea lui Goethe (Faust), coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
7. Balaban Sofia, anul III – Despre scriitură și stil în filozofie, coord. șt. A. Popa, lect. super.
8. Simciuc Dumitru Sîrbu Costică, anul III – Aspectul tragic al culturii ca realizări de valori, coord. șt. A. Suceveanu, dr., conf. univ.
9. Scutelnic Valeria, anul I – Cogito- ul cartezian ca expresie a identităţii umane, coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
10. Morari Nicoletaanul I - Dimensiunea umană în reflecţiile lui  Denis Diderot  (Nepotul lui Rameau), coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
11. Melnic Iuliana,  anul II – Secolul al XX-lea secol de aur al idealizărilor, coord. şt. A. Suceveanu, dr., conf. univ.
12. Vîju Alina, anul II – Condiția ființei în lumea contemporană, coord. șt E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
13. Malai Ilie, anul II – Portretul tânărului contemporan, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
14. Modval Maria, anul II – Invenţiile tehnice copilul sau duşmanul creaţiei, coord. şt. V. Ţapoc, dr. hab., prof. univ.
15. Balta Victoria,  anul II – M. Eminescu: Dragoste şi nemurire (125 ani de eternitate), coord. şt. S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
16. Calcea Ion, anul II – Morala islamică în contemporaneitate, coord. şt. A. Suceveanu, dr., conf. univ.

SECŢIA ANTROPOLOGIE, Aud. 527, 8:00-13.00

1. Chihai Pavel, anul III – Influenţa religiei în contemporaneitate, coord. şt. Al. Lupușor, lect. univ.
2. Zhurea Ievghenanul III – Reprezentările colective/sociale în demersul analizei socio-culturale, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
3. Cojocaru Sabina, anul I – Impactul factorului genetic asupra condiţiei umane, coord. şt. V. Erhan, lect. univ.
4. Nenescu Lilia, anul I - Contribuția educației nonformale în dezvoltarea inteligenței emoționale, coord. şt. V. Erhan, lect. univ.
5. Raeţchii Irina, anul III – Poveștile ca model de acțiune socială, coord. șt. S. Scutelnic, lect. univ.
6. Popa Grigore, anul III – Efectul de suburbanizare asupra Chişinăului, coord. şt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
7. Cebotari Nadejdaanul III – Alt Chișinău, coord. șt. E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
8. Cavati Valeria, anul I – Antropologie sportivă, coord. şt. V. Erhan, lect. univ.
9. Cebotari Valentina, anul III - Moldova între tradiţie şi modernitate: Ritualul nunţii, coord. șt. V. Erhan, lect. univ.
10. Adam Ina, anul III - Proiect de analiză vizuală: strada Ismail, coord. șt. V. Erhan, lect. univ.
11. Cebanu Anastasia, anul III - Moldova între tradiţie şi modernitate: Hramul oraşului Chişinău, coord. șt. V. Erhan, lect. univ.
12. Gugulan Mariana, anul III, Memorie şi istorie. Evenimentul istoric şi evocarea  acestuia: Interviu cu autorul memorialului din  Mingir Iacob Lupanciuc, coord. șt. V. Erhan, lect. univ.

Comitetul de coordonare

Eudochia Saharneanu- dr.hab., prof.univ., preşedinte
Dodul Dumitru- doctor, conf. univ.
Vera Erhan - lect. univ.
Dina Barcari– masterandă
 
Moderatori:
 
Secția Filosofie
      
Vrabie Victoria - lect. univ.
Virgilia Garaba – an. III, Filosofie
 
Secția Antropologie
 
Tatiana Mărgărint – lect. univ.
 Pavel Chihai– an. III, Antropologie
Juriu
 
Secţia Antropologie
Alexandru Lupușor – lect. univ., președinte
Vera Erhan – lect. univ.
Valentina Cebotari – an. III, Antropologie
Secţia Filosofie
Vasile Ţapoc - dr. hab., prof. univ., președinte
Eugenia Bogatu – dr., conf. univ.
Dumitru Ou - masterand


Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved