DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă
  • CONFERINŢA ŞTIINŢIFIC...

REZULTATELE CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI
DIN DATA DE 16 MARTIE
 
” Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi”
 
Secţia Antropologie şi Filosofie
Locul I
Dina Barcari, Antropologie anul III: Semnificaţia  socială și religioasă a totemismului în contemporanietate, coord. şt., E. Saharneanu, dr. hab., prof. univ.
 
Locul II
Popov Ştefan, Filosofie anul III: Teoria haosului şi    atractorii sociali, an. III, coord. şt., A. Popa, lect.sup.
Brînzan Nina, Masterat Antropologie aplicată, anul I: Comunicarea interpersonală în cadrul lumii tehnologizate, A. Verejan, lect.
 
Locul III
Plohih Ina, Antropologie anul III: Factori socio-culturali în alegerea partenerului  marital, coord. şt., V. Erhan, lect.
Oscolcova Daria, Filosofie anul III: Manifestarea jocului de rol în relaţiile de cuplu, coord. şt., E.Bogatu, dr., lect.sup.
 
Menţiuni
 
Secţia Antropologie
 
Gînsari Ecaterina, anul III
Josan Irina, masterat Antropologie aplicată, anul II
Zatîc Viorica, masterat Antropologie aplicată, anul II
Stamati Ana, anul II
Zatîc Andrei, anul II
Gherjavca Diana, anul II
Cucu Tatiana, anul III
Moga Diana, anul II
 
Secţia Filosofie
 
Ou Dumitru, anul II
Soroncean Tatiana, anul III
Răilean Sergiu, anul II
Dumitraş Andrei, anul III
Curtescu Dorel, masterat Filosofii contemporane, anul I
Condrea Cristian, anul II
Roşca Maria, anul II
Bejenari Sergiu, anul III

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ DIN 13 MARTIE 2013
 
 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA ISTORIE ŞI FILOSOFIE
 
 
Conferinţa ştiinţifică studenţească
Politici europene de cercetare şi inovare: cooperare, idei, oameni şi capacităţi”
 
PROGRAM


CHIŞINĂU 2013

 
Juriu
Secţia Antropologie
 
Dodul Dumitru- doctor, lector superior, preşedinte
Erhan Vera- lect.univ
Cebanu Anastasia- an II antropologie
Socolova Ana- an III antropologie
Secţia Filosofie
 
Vasile Ţapoc – dr.hab., prof.univ., preşedinte
Alexandru Lupusor- lect.univ.
Sîrbu Costică- an.II filosofie
Opincă Sorin- an. I filosofie

Comitetul de coordonare

Eudochia Saharneanu- dr.hab., prof.univ., preşedinte
Dodul Dumitru- doctor, lector superior
Erhan Vera-lector univ.
Vrabie Victoria-lect.univ.
Becciu Sorin- antropologie, an. 3
Moderatori:
Secţia Filosofie
 
-  Simciuc Dumitru, filosofie, an. II
- Vrabie Victoria,  master an. I, Filosofii contemporane
Secţia Antropologie
 
- Sorin Becciu, antropologie, an. III
- Natalia Barduc, antropologie, an. II
           

Miercuri 13 martie
USM, Blocul Central

SECŢIA FILOSOFIE, Aud. 518

13.00- 16.00 

1. Roşca Maria, an III- Valoarea metafizică a fiinţei umane, coord. şt., S. Coandă, dr. hab., conf.univ.
2. Simciuc Dumitru, an II- Timpul: categorie existenţială, coord. şt., V. Ţapoc, dr. hab., pr. univ.
3. Liuba Pînzaru an I- Filosofie şi religie, coord. şt., S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
4. Condrea Cristian, an III- Doctrina sufletului binar, coord. şt., Lupuşor Al, lect.univ.
5. Neagu Nadejda, an I- Filosofie şi ştiinţă, coord. şt., Lupuşor Al., lect. univ.
6. Вороновский Никита, an III- Некоторые  философскиe аспекты в дзэн- буддизме, coord. şt., A. Suceveanu, dr., conf.univ.
7. Cristina Răilean, an I- Nihilismul contemporan şi demistificarea valorilor, coord. şt., Al. Lupuşor, lect. univ.
8. Botnari Andrei, an II- Cunoaşterea ştiinţifică şi obstacolele în progresul ştiinţific la Karl Poper, coord. şt., V. Ţapoc, dr. hab., pr.univ.
9. Modval Maria, an I- Valori morale: fericirea în istoria filosofiei, coord. şt., S. Coandă, dr. hab., conf. univ.
10. Ou Dumitru, an III- Sensul filosofiei, coord. şt., V. Ţapoc, dr. hab., pr. univ.
11. Melnic Iuliana, an I- Femeia: trecut şi prezent, coord. şt., Vrabie V., lect.univ.
12. Răilean Sergiu, an III- Hermeneutica  ,,celor trei mere’’, coord. şt., E. Bogatu, dr., conf. univ 13. Odajiu Victor, an II- Întrebarea întrebării, coord. şt., E. Bogatu, dr., conf. univ.
14. Ivanova Maria, an III- Relevanţa doctrinei moralei stoiciste în condiţiile contemporane, coord. şt., A. Suceveanu, dr., conf.univ.

SECŢIA ANTROPOLOGIE,  Aud. 511
13.00- 16.00    

1. Sorin Becciu, an. III - Persuasiunea non- verbală; coord.şt, dr.hab., pr.univ. E. Saharneanu
2. Ana Stamati,  an. III - Jucăria, formator al unei naţiuni; coord.şt., lect.univ. S. Scutelnic
3. Pavel Chihai, an. II- Macrodimensiunea dintre masculinitate şi feminitate, coord.şt. V. Vrabie, lect.univ.
4. Dorin Galben, an. III - Magie si practici divinatorii ; coord.şt. lect.univ. A. Lupusor
5. Alina Mutoi,  an. III - Absolveţii şi piaţa muncii. Cazul RM; coord.şt., lect.univ, A. Verejan
6. Aneta Bejenar , an. III – Stil de viaţă şi consum- interpretări şi delimitări conceptuale; coord.şt., lect.univ. V.Erhan
7. Nicu Vrabie, an. III - Influenţa deportărilor asupra identităţii în perioada sovietică şi postsovietică, cazul R. M.; coord.şt. D. Dodul, dr., lect.sup.
8. Natalia Barduc, an. II- Zvonul şi bîrfa- rolul lor social, coord.şt. dr.hab.pr.univ. E. Saharneanu
9. Diana Gherjavca , an. III -Manifestările culturii organizaţionale; coord. şt. A. Zelenschi, dr.conf.univ.
10. Diana Moga, an. III - Fenomenul darului în societate: studiu istoric şi comparativ, coord. şt. A. Zelenschi, dr.conf.univ.
11. Andrei Zatîc, an. III- Cultura şi arta în secolul globalizării: interacţiuni între politică şi creaţiile artistice; coord.şt. D. Dodul, dr., lect.sup.
12. Larisa Grecu, an III- Urbanizarea ca proces- influenţe şi consecinţe, coord.şt. V. Erhan


Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved