DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

 • Acasă
 • Biroul departamentului                                                                                                                                           
Nume: Saharneanu
Prenume: Eudochia
 
Contact:
tel. (373-22) 57-78-49
e-mail: eudochia.saharneanu@gmail.com

Studii:
1978-1983       studii de licenţă la Facultatea Filosofie, specialitatea Filosofie, Universitatea “M. Lomonosov” din Moscova
1983-1986      studii de doctorat la Universitatea “M. Lomonosov” din Moscova
1998-2000      studii de postdoctorat la Universitatea de Stat din Moldova

Promovări:
1986    obţinerea titlului de doctor în ştiinţe filosofice, Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova
2002    obţinerea titlului de doctor habilitat în ştiinţe filosofice, Universitatea de Stat din Moldova

Activitatea didactică şi profesională:
1994-prezent   profesor universitar, Catedra de Filosofie şi Antropologie, USM
1998-1999      profesor-tutore, Colegiul Invizibil, Fundaţia Soros Moldova
1994-1997      prodecan la Facultatea de Psihologie şi Filosofie, USM
1997-1998      şef catedră Filosofie, USM
2005-prezent   şef departament Filosofie şi Antropologie, USM
 
Activităţi extracuriculare:
 • Membru al Asociaţiei Filosofilor din Moldova
 • Membru al Fundaţiei Internaţionale pentru Cultură “Ştefan Lupaşcu”
 • Organizarea unor serii de conferinţe şi simpozioane dedicate Studiilor Filosofice în Republica Moldova, România, Ukraina, Russia
 • Participarea la conferinţele din România, Ukraina, Russia.
 
Abilităţi:
Cunoaşterea limbilor - româna (nativ); rusa (excelent); franceza, engleza (nivel de bază)
PC - Windows, Word, Excel, Internet
 
Domenii de cercetare:
Antropologia, Filosofia contepmorană, Filosofia Istoriei etc.
 
Lista publicaţiilor:
Monografii
 1. Sensul şi orientările procesului istoric contemporan, Chişinău: CEP USM, 2000.
 2. Sensul şi orientările orientările procesului istoric contemporan, Iaşi, 2002.
Articole
 1. Globalizarea – un sens al istorie., Analale Universităţii de Vest, Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie şi Asistenţă socială, nr. 8/2002, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2002.
 2. Evoluţia conceperii filosofice a istoriei în filosofia contemporană a istoriei, Analale Universităţii de Vest, Timişoara, Seria Sociologie, Psihologie şi Asistenţă socială, nr. 8/2002, Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2002
 3. Globalizarea: un nou sens al istoriei, Analele Ştiinţifice USM, Seria “Ştiinţe socioumanistice” vol. III, Chişinău: CEP USM, 2004.
 4. Noi orizonturi interpretative ale procesului de unificare europeană, Chişinău, ISPRI, 2005.
 5. Condiţia epistemică în ştiinţele socio-umane moderne, Studia Universitatis. Chişinău: CEP USM, 2007.
 6. Globalizarea – un nou sens al istoriei, Analele Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2007.
 7. Umanizarea versus dezumanizarea lumii contemporane, Studia Universitatis. Chişinău: CEP USM, 2008
 8. Educaţia moral-spirituală în învăţământul superior al R. Moldova, Conferinţa internaţională: Dialog între culturi, religii, civilizaţii: tendinţă prioritară în relaţiile dintre popoare în sec. XXI, Moscova, 2009.
 9. Dezbateri contemporane în antropologie. De la mondializare economică la mondializare culturală, Conferinţa internaţională: Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. UTM, 2010
 10. Interdisciplinaritatea ca vocaţie metodologică, Conferinţa dedicată zilei mondiale a Filosofiei: Filosofie şi perspectiva umană. A.Ş.M, 2010.
 11. Învăţămîntul teologic laic în instituţiile de învăţămînt superior din R.M şi rolul lui în educarea toleranţei, Conferinţa internaţională: Componenta religioasă a educaţiei interculturale. Tbilisi, 2010
 12. Constituirea istoriei şi filosofia mentalităţilor, Conferinţa internaţională: Filosofia românească şi integrarea europeană. Cazul Al.S.Sturza.  USM, 2010
Manuale
 1. Filosofie. Manual pentru clasa XII (coautori: Ioan N. Roşca ş.a), Chişinău: Prut Internaţional, 2002.
Suport de curs
 1. Orientări antropologice în filosofia sec. XIX-XX, Chişinău: CEP USM 1999.
 2. Orientări antropologice în filosofia ultimelor două secole, Iaşi, 2001.
 3. Sensul şi orientările procesului istoric contemporan, ed. „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2002.
 


 
Nume: Ţapoc
Prenume: Vasile
Data şi locul naşterii: 23.12.1939; com. Clocuşna, plasa Secureni, jud. Hotin, România
 
Contact:
tel. (373-22) 57-75-97
 
Studii:
1961-1966      studii de licenţă, Universitatea de Stat din Moldova
1970-1973      studii de doctorat, Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova

Studii de cercetare şi documentare:
Universitatea din Kiev (1967); Universitatea din Minsk (1978, 1981); Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova (1979, 1986, 1988); Universitatea din Timişoara (1995); Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi (2007, 2008)

Promovări:
1974    obţinerea titlului de doctor în filosofie. Teza cu tema „Interacţiunea dintre intuitiv şi discursiv
1991    obţinerea titlului de doctor habilitat în filosofie. Teza cu tema ”Structura procesului creaţiei

Experienţă profesională:
1973-1975      lector superior, USM
1975-1991      conferenţiar universitar, USM
1992-prezent   profesor universitar; USM
1986-1990      şef catedră Ştiinţe filosofice, Institutul de Arte
1991-1997      prorector pentru munca ştiinţifică şi de creaţie, Institutul de Arte
1998-2004      şef catedră Filosofie, USM

Activităţi extracurriculare:
Organizator al unor conferinţe ştiinţifice (cu participarea profesorilor universitari de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi) în perioada 1992-2009 consacrate problemelor actuale ale filosofiei, integrării culturale în Europa şi filosofiei unor aşa personalităţi ca: L. Blaga, D. Cantemir, M. Eminescu, Im. Kant, Şt. Lupaşcu, P.P. Negulescu, Al.S. Sturza. 

Preocupări ştiinţifice:
Epistemologie, metologia ştiinţei, metodologia cercetării, filosofia creaţiei, istoria filosofiei universale şi româneşti.
Responsabil de organizarea conferinţelor ştiinţifice interuniversitare şi seminarelor metodologice în cadrul catedrei.
 
Lista publicaţiilor:
 Monografii, studii şi cursuri tipărite

 1. Intuiţie şi creaţie. Chişinău: Ed. Cartea Moldovenească,1979, 180 p.
 2. Cultura şi progresul social, Chişinău: Ed. Cartea Moldovenească, 1983, 155 p.
 3. Creaţia. Aspect filosofic al problemei (l. rusă), Chişinău: Ed. Ştiinţa, 1989, 150 p.
 4. Disertaţie ştiinţifică. Iniţiere în cercetarea ştiinţifică şi filosofis succesului, Chişinău: CEP USM, 2000, 196 p. (în colaborare cu Melentina Toma)
 5. Disertaţia ştiinţifică, Iaşi: Ed. ”Şt. Lupaşcu” 2001,188 p.
 6. Iniţiere în istoria filosofiei universale, Chişinău: CEP USM, 2002, 246 p.
 7. Teoria şi metodologia ştiinţei contemporane: concepte şi orientări, Chişinău: CEP USM, 2005, 212 p.
 8. Iniţiere în gnoseologie şi ştiinţele cogniţiei, Chişinău CEP USM, 2007, 175. (în colaborare cu V. Capcelea).
 9.  Cercetarea ştiinţifică. Manual pentru facultăţile socioumaniste. Chişinău: Ed. ARC, 2008, 311 p.
Peste 60 de articole dintre care cele mai recente
 1. Constantin Rădulescu-Motru şi Alexandru Scarlat Sturza: similitudini în interpretarea creaţiei (în colaborare cu O.Moşin) // Revista de Filosofie a Academiei Române, Bucureşti, 2009, tom. 56. nr. 1-2, pp. 63-68.
 2. Dezvoltarea umană în condiţiile globalizării // Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe istorice a ASM, Chişinău, 2008, nr. 3, pp.15-18.
 3. Originalitatea şi semnificaţia filosofiei americane // Studii internaţionale. Viziuni din Moldova, Chişinău, 2007, nr. 4(5), pp.162-170.
 4. În căutarea pietrei filosofale: Mircea Eliade – 100 de ani de la naştere // Studia universitas. Revista ştiinţifică a USM. Seria „Ştinţe umanistice”: Istorie, Filosofie, Lingvistică şi literatură, Culturologie. Chişinău, 2007, nr. 4, pp. 36-39.
 5. Edificarea şi dezvoltarea fenomenologiei: contribuţii heideggeriene // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. 3, Chişinău, 2006, pp.161-163.
 6. Un promotor al filosofiei creştine – Alexandru Scarlat Sturza // Anelele Ştiinţifice ale USM. Seria „ Ştiinţe socioumanistice”, vol. 3, Chişinău, 2005, pp. 570-576 (în colaborare cu O. Moşin şi E. Vrabie).
 7. Problema cunoaşteii ştiinţifice din perspectiva filosofiei contemporane  // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. 3, Chişinău, 2005, pp. 495-498 (în colaborare cu T. Margarint).
 8. Orientări dominante în filosofia contemporană americană // Studii americane în Republica Moldova, Chişinău, 2005, pp. 193-197.
 9. Nevoia de cultură şi umanism sau Dimitrie Cantemir şi noi // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova, V-VI, 2002-2003, Chişinău, 2004, pp. 101-111 (în colaborare cu D. Caldare).
 10. Adevăr istoric şi onestitatea savantului (către 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt) // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. vol. 3, Chişinău, 2004, pp. 292-295.
 11. Cunoaştere filosofică – cunoaştere ştiinţifică: identitate, rivalitate sau complementaritate // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „ Ştinţe socioumanistice”, vol. 3, Chişinău, 2002, pp. 13-16
Nume: Coandă
Prenume: Svetlana
Data nașterii: 11.10.1952

Contact: 
tel. (373-22)32-18-53
e-mail: svcoanda@gmail.com

Studii:
1969-1971    Universitatea de Stat din Moldova 
1971-1974    Universitatea „M.V.Lomonosov”,or. Moscova, Rusia, Facultatea Filosofie

Promovări:
1979      doctor în filosofie
2004      doctor habilitat în filosofie

Experienţă profesională:
 1979- 1990           doctor în filosofie, lector universitar, USM,
 1990- 2004           doctor în filosofie, conferenţiar universitar, USM;
  2004- prezent      doctor habilitat în filosofie, conferenţiar universitar, USM;

Activitate extracurriculară:
  2003–2009           Preşedinte al Seminarului Ştiinţific de Profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniul Istoriei filosofiei,  Universitatea de Stat din Moldova;
  2009 – prezent     membru al Seminarului Ştiinţific de profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniul ontologiei şi gnoseologiei, Istoriei filosofiei, filosofiei şi metodologiei ştiinţei, Universitatea de Stat din Moldova;
  2011 – prezent     membru al Seminarului Ştiinţific de profil pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în domeniul  filosofiei sociale şi istoriei filosofiei, AŞM.
Domeniul de activitate ştiinţifică:
 • Istoria filosofiei universale şi naţionale
 • Filosofia educaţiei 
 • Antropologia socio-culturală 
 • Istoria ştiinţei
Abilități lingvistice: româna (nativ), rusa (excelent), franceză (bine), engleză (cu dicționar)
PC: Windows, Word, Excel, Internet

Lista publicațiilor:
Monografii
1. Valori filosofice naţionale în context european.   Chişinău: CE USM, 2003, 21,5 c.a.
2.  Metodele şi formele cunoaşterii ştiinţifice. Chişinău, Universitas,1991,  5 c.a.
Manuale (coautor) 
1.   “Curs de lecţii la filozofie”, Chişinău, Universitas,1991;
2.   “Istoria gândirii politice în Moldova”, v.1, Chişinău, 1995;
3.   “Din istori gândirii filosofice”, v.I, Chişinău, USM, 1999. 
4.   “Din istoria gândirii filosofice”, v.2, Chişinău, USM, 1999;
5. „Elemente de antropologie”, Chişinău, 2007.

 Publicaţii recente 
1. Trăsături definitorii ale spiritualităţii româneşti în aprecierea lui Mircea Eliade. “Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Vol.III,  Chişinău, 2005, 0,4 c.a. p.474-477.
2. Omul în raport cu misterul în filosofia lui Lucian Blaga. “Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova”, Seria “Ştiinţe socioumanistice”, Vol.III,  Chişinău, 2006.
  3.  Statutul cognitiv al istoriei filosofiei în concepţia filosofilor români din sec. al XX-lea. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţământul superior şi cercetarea  -  piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice, vol.II, Chişinău, 2006, p.185-186.
  4. Rolul filosofiei in definirea  specificului fiinţei umane. Materialele conferinţei ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a  Filosofiei „Filosofia şi perspectiva umană”. 16 noiembrie, 2006, Chişinău. p.24-29.
 5.  Valorile democratice europene şi educaţia în învăţământul universitar. Materialele conferinţei internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar”, Chişinău,  2007, p.51-57.
6. Conceptul Marelui Anonim în sistemul filosofic al lui Lucian Blaga. // „Studia Universitatis”, seria Ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p.40-43.
7. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea filosofiei româneşti. // Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale ASEM, 24 octombrie, 2008.
8. Dimensiuni ale educaţiei în opera lui C.Rădulescu-Motru. // Studia Universitatis, seria ştiinţe umanistice”, nr.10, 2008, p.38-41.
9. Filosofia şi demersul educativ: interpretări şi perspective. // Materialele comunicărilor ştiinţifice a le conferinţei internaţionale „Filosofia în contextul ştiinţei contemporane”, 23 octombrie, 2009, ASEM, Chişinău, 2010, p.125-130.
10. Conceptul de filosofie şi conştiinţă filosofică la Lucian Blaga. // Materialele comunicărilor ştiinţifice a le conferinţei internaţionale „Filosofia româneacă şi integrarea europeană: cazul Al.Scarlat Sturza”, 7-8 mai, 2009, USM, Chişinău, 2010.
11. Teorii ale adevărului: Pragmatismul. // Materialele conferinţei ştiinţifice interuniversitare „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”, UTM, 23 aprilie, 2010, Chişinău, 2010.
12. Mircea Eliade despre “un nou umanism” ca şansă de supravieţuire a culturii europene. // Materialele  conferinţei internaţionale „Integrarea europeană şi tradiţiile româneşti: de la Al.S. Sturza la Em.Cioran”, 20-21 mai, 2011, USM, Chişinău, 2011.

 
Nume: Dodul                       
Prenume: Dumitru                       
Contact:
tel. (373-22) 57-75-93
e-mail: doduld@mail.ru
 
Studii:
1997-2002      Facultatea de Istorie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
2002-2003       studii de masterat, Facultatea de Filosofie, Sociologie şi Asistenţă Socială, USM
2004-2008       studii de doctort, Facultatea de Filosofie, Sociologie şi Asistenţă Socială, USM

Activitate didactică:
2003-prezent   lector la Catedra Filosofie şi Antropologie a Universităţii de Stat din Moldova
 
Abilităţi:
Limbi vorbite - româna (nativ); rusa (foarte bine); franceză (bine)
PC
 Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale:
 • Unificarea Europeană: filosofia deversităţii. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Chişinău, 2004
 • Integrarea Europeană şi Învăţămîntul universitar. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 28-29 octombrie, Chişinău, 2005
 • Integrarea Europeană şi Învăţămîntul universitar: aspecte filosofico-metodologice. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23-24 noiembrie, Chişinău, 2007
 • Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova. Conferinţa Ştiinţifică Naţională, Chişinău, 2008
 • Ştiinţele socio-unanistice şi progresul tehnico-ştiinţific. Conferinţa Ştiinţifică Naţională, 27 martie, Chişinău, 2009
Preocupări ştiinţifice:
 • Filosofia istoriei
 • Procesele mondializării
 • Conştiinţa istorică
 • Cultura şi civilizaţia
 • Etnoistoria
 Lista publicaţiilor:
 Articole în reviste
 1. Dodul D., Impactul politicului asupra istoricului. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe Socioumanistice”, vol. III, Chişinău, 2005, p. 481-487 (0,44 c.a.).
 2. Dodul D., Popoare istorice şi neistorice – dramatismul dezvoltării. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe Socioumanistice”, vol. III, Chişinău, 2006, p. 142-145 (0,25 c.a.).
 3. Dodul D., Fundamentarea unităţii şi diversităţii procesului istoric. Revista „Studia Universitas”, Seria „Ştiinţe umanistice”, 2007, №10, Chişinău, CEP USM, p.52-57 (0,37 c.a.).
 4. Dodul D., Fenomenul conştiinţei şi formele conştiinţei sociale. Revista „Studia Universitas”, Seria „Ştiinţe umanistice”, 2009.
 Materiale ale comunicărilor ştiinţifice
 1. Dodul D., Redefinirea identităţii la omul post-modern. În „Unificarea Europeană: filosofia deversităţii”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2004, p. 260-263.
 2. Dodul D., Procesul mondializării din perspectiva relaţiilor intercivilizaţionale. În „Integrarea Europeană şi Învăţămîntul universitar: aspecte filosofico-metodologice”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 23-24 noiembrie, Chişinău, 2007, p. 218-226.
 3. Dodul D., Noi configuraţii sociale – transformări istorice sau constante planificate. În „Integrarea Europeană şi Învăţămîntul universitar”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 28-29 octombrie 2005, CEP USM, Chişinău, 2007, p. 196-201.
 4. Dodul D., Timpul istoric – mod de obiectivizare a existenţei umane. În „Dezvoltarea învăţămîntului filosofic universitar în Republica Moldova”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale, CEP USM, Chişinău, 2008, p. 203-213.
 5. Dodul D., Constituirea conştiinţei istorice ca sistem integru. În ”Ştiinţele socio-unanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Interuniversitare, 27 martie, 2009, Chişinău, 2009, p.195-202.


Nume: Bogatu                                                                                                                                   
Prenume: Eugenia
Contact:
tel.(373-22) 57-75-97
email: bogatue@yahoo.com
 
Studii:
1994-1999 –studii de licență, Facultatea de Filosofie și Psihologie, specialitatea Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
1996-1998 – membru al Laboratorului de Filosofie, Programul Internațional HESP Program, Moldova
1999-2002 – studii de doctorat, Universitatea de Stat din Moldova
 
Promovări:
2005 – doctor în filosofie
2012 – conferențiar universitar
2013 - responsabil de activitatea direcției de cercetare Probleme actuale ale 
           filosofiei contemporane catedra Filosofie și Antropologie, Universitatea de 
           Stat din Moldova
 
Experiență profesională:
2002- 2011 – lector universitar, catedra Filosofie și Metodologie a Științei, Universitatea de Stat din Moldova
2011- 2012 – lector superior, catedra Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din  
Moldova
2012- prezent - conferențiar universitar, catedra Filosofie și Antropologie, Universitatea de  Stat  din Moldova
 
Preocupări științifice: Filosofia limbajului, Filosofia minţii, Programare neuro-lingvistică, Hermeneutică și Semiotică, Fenomenologie.
 Lucrări ştiinţifice :
Articole în reviste de circulație națională și internațională:
 
1. Bogatu E. Comunicare şi sinergie // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socio-umane, Vol.III. Chişinău, 2000. - p.36-38. -0,41 c.a.
2. Bogatu E. Cunoaştere şi comunicare, în concepţia dialectică a lui Ştefan Lupaşcu // Analele Ştiinţifice ale Institutului de Studii Europene „Ştefan Lupaşcu”, Seria Secvenţe semio-logice, tom.II, nr.1-2, 2000.- Ştefan Lupaşcu: un gînditor pentru mileniul trei, Vol.I, coordonator: Petru Ioan, Iaşi, 2001. - p.221-224. – 0,24 c.a.
3. Bogatu E. Discursul ca re-prezentare a lumii // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice, Vol.II. - Chişinău, 2001. - p.15-18. – 0,38 c.a.
4.Bogatu E. Dimensiunea pragmatică a limbajului la nivelul discursului filosofic //  Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice, Vol.III. - Chişinău, 2002. - p.17-19. – 0,4 c.a.
5. Bogatu E. Problema construcţiei ciclice a înţelegerii // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice, Vol.III. - Chişinău, 2003. - p.78-80. – 0,44 c.a.
6. Bogatu E. Teoria limbajului în raport cu teoria sensului // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria Ştiinţe socioumanistice. Vol.III. - Chişinău, 2004. - p.300-303. – 0,4 c.a.
7. Bogatu E.“Limba de lemn” la nivelul discursului politic // Moldoscopie.- Probleme de analiză politică. – Nr.2 (XXIX), 2005.- Revistă Ştiinţifică Trimestrială.- Chişinău, 2005. – p.92-101. – 0,68 c.a.
8. Bogatu E. Ludwig Wittgenstein – considerații asupra limbajului în // Tractatus Logico-Philosophicus // Analele Științifice ale USM: Seria Științe socioumanistice vol.III, ISSN 1811-2668, Chișinău, 2005. – p.458-461. - 0,55 c.a.
 
Materiale ale comunicărilor științifice:
9. Bogatu E. Actualitatea discursului didactic în societatea contemporană  // Materialele conferinţei ştinţifice  „Actualitatea filosofiei: aspecte teoretice şi practice”. - Chişinău,1999. - p.115-118.-0,19 c.a.
10. Bogatu E. Comunicarea – modalitate de interacţiune în societate // Materialele conferinţei corpului didactico-ştinţific. - Chişinău, 2000. - p.137-138. - 0,13 c.a.
11. Bogatu E. Rolul afectivităţii în cadrul procesului de cunoaştere şi comunicare în context lupascian // Materialele Conferinţei Internaţionale Ştefan Lupaşcu – 2000. - Chişinău, 2001. - p.124-126. – 0,14 c.a.
12. Bogatu E. Caracteristici pragmatice ale discursului filosofic ca obiect semiotic // Materialele Sesiunii Ştinţifice Probleme globale contemporane şi filosofia dezvoltării locale şi regionale,  Congresul I al filosofilor din Moldova.-  Chişinău, 2001. - p.60-62. - 0,09 c.a.
13. Bogatu E. Specificul deconstrucţiei în cadrul filosofiei limbajului // Materialele conferinţei ştiinţifice Filosofie, Ştiinţă, Politică: Realizări, Implementări, Perspective. - Chişinău, 2003. -  p.134-137. - 0,16 c.a.
14. Bogatu E. Competenţă şi performanţă lingvistică în construcţia realităţii sociale // Materialele conferinţei corpului didactico-ştinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”, Vol.II. – Chişinău, 2003. – p.61-62. – 0,14 c.a
15. Bogatu E.   // Materialele Conferinței Internaționale 20-21 mai Integrarea Europeană și tradițiile românești: de la Al.S.Sturza la Em.Cioran 20-21 mai 2011, Coordonatori: E.Saharneanu, V.Țapoc p.100-105
 
 
Lucrări metodico-didactice:
Note de curs:
16. Bogatu E. Strategii ale discursului filosofic. - Chişinău: Centrul Editorial al USM, 2002. – 5.7 c.a.
17. Bogatu E. //  Filosofia limbajului. Sinteze de curs. - Chişinău: Centrul Editorial al USM, 2013. –  
7.5 c.a.

Despre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved