DEPARTAMENTUL FILOSOFIE ȘI ANTROPOLOGIE

 

Video


Log in

   sau    Inregistrare

  • Acasă


În conformitate cu ordinul Ministerului Învatamântului Superior al fostei URSS din 14 iulie 1948 a fost înfiintata Catedra de Materialism istoric si dialectic. Catedra a fost condusa de Pavel Kovcegov (1949-1964), Alexei Sceglov (1964-1973), Leonid Grisanov (1973-1976), Vladimir Stiuca (1976-1987). Pavel Vizir (1987-1997), Eudochia Saharneanu (1997-1998), Vasile Tapoc (1998-2004), Eudochia Saharneanu (2004 – pâna în prezent).
În ultimii 20 ani activitatea Catedrei Filosofie si Antropologie, din anul 2014 redenumită în Departamentul Filosofie și Antropologie, a fost determinata de complexitatea si profunzimea proceselor ce au marcat ultimul deceniu al secolului XX. Astfel, începând cu anii ‘90 ai sec. XX Catedra de Filosofie începe valorificarea unor noi directii de cercetare si promovare a cunostintelor în domeniile: Istoria Filosofiei universale si nationale, Filosofiei si Metodologiei stiintei, Filosofiei sociale, Filosofiei istoriei, Filosofiei culturii, Filosofiei creatiei, Filosofiei limbajului, Filosofiei comunicarii, Filosofiei politice etc. Promovarea cadrelor didactice talentate cu o pregatire multidisciplinara este un obiectiv major al Departamentului. Acest lucru a permis în conditiile unei paradigme educationale noi, racordate la cerintele înaintate de UE sa începem pregatirea specialitatilor în domenii noi. În spiritul paradigmei interdisciplinaritatii si din perspectiva explorarii unor noi domenii, a racordarii la orientarile dominante în dezvoltarea învatamântului academic în tarile dezvoltate Departamentul a initiat în 2005 pregatirea la o noua specialitate – Antropologia si concomitent valorificarea unei noi directii de cercetare, Procese civilizatorii contemporane. Actualmente în departament activeaza 2 doctori habilitati în Filosofie, profesori universitari (
Eudochia Saharneanu, Vasile Tapoc); 2 doctori habilitati, conferentiari universitari (Dumitru Caldare, Svetlana Coanda); 3 doctori, conferentiari universitari (Angela Suceveanu, Eugenia Bogatu, Dumitru Dodul); detinatorii titlului de magistru: Angela Popa- lector superior,  Alexandru Lupusor,  Tatiana Margarint, Sorin Scutelnic,Victoria Vrabie- lectori.

Departamentul Filosofie si Antropologie
Înaltul potential stiintific al departamentului este confirmat prin faptul functionarii în cadrul a cinci seminare stiintifice de profil, si respectiv a consiliilor de sustinere a tezelor de doctor si doctor habilitat în stiinte filosofice: 631.01 Ontologie si Gnoseologie; 631.02 Istoria filosofiei; 631.04 Filosofia si metodologia stiintei (pe domenii). Corpul didactic al departamentului acorda o atentie sporita pregatirii specialistilor în domeniul stiintelor socioumanistice prin masterat si doctorat. Începând cu anul 2000 pâna la momentul de fata, au fost sustinute cu succes peste 50 de teze de magistru în filosofie, 5 teze de doctor în filosofie si 3 teze de doctor habilitat în filosofie. Obiectivele care rezulta din cerintele înaintate fata de savantul contemporan prevad o pregatire teoretico-metodologica adecvata, precum si cultivarea la viitorii specialisti dexteritati si abilitati orientate spre aprofundarea cunostintelor în domeniu.
Din aceasta perspectiva sunt evidentiate în primul rând aspectele metodologice, metodele si tehnicile de cercetare sociala, evidentierea abilitatilor de comunicare în activitatea profesionala, precum si valorificarea competentelor si aplicarea lor eficienta în activitatea instructiv-educativa.
   

______________________________________________________________________________________

Cadrul National al CalificarilorDespre Antropologie

Contacte

Departamentul Filosofie si Antropologie
e-mail: usm_filozofie@yahoo.com
tel: +373 22 57 75 97


Director Departament Filosofie si Antropologie
Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Copyright © 2011 Made by Erhan Vera. All Right Reserved